PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie FJ - ORFJO6033
Anglický název: a
Zajišťuje: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:7/7, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ESSEROVK (05.06.2014)
Výklad o zvukové podobě současné francouzštiny, segmentálních a suprasegmentálních jevech a jejich vzájemné vazbě. Komparativní a komplexní přístup z hlediska zvukové podoby češtiny. Důraz na didaktická doporučení pro učitelskou praxi, seznámení s vybranou lingvistickou a didaktickou literaturou z oboru. Nácvik výslovnostních a prozodických dovedností z hlediska potřeb učitele, seznámení s metodami fonetické korekce a konkrétními učebnicemi.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK