PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Morfologie FJ - ORFJO6032
Anglický název: a
Zajišťuje: Katedra francouzského jazyka a literatury (41-KFJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:7/7, KZ [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Renáta Listíková, Dr.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: ESSEROVK (05.06.2014)
Přehled slovních druhů ve fr. jazyce, vždy ve srovnání s češtinou, odborná terminologie a její české ekvivalenty, francouzské sloveso z hlediska všech kategorií, pojem morfo-syntax. Dále jsou probírána jména a zájmena, determinanty, adjektiva a neohebné slovní druhy. Procvičují se jevy zásadní vycházející ze současného jazyka, upřednostňuje se komparativní přístup.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK