PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Didaktika II - ORA201056
Anglický název: TEFL Methodology II
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:8/8, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (14.05.2019)
Předmět pojednává o faktorech ovlivňujícím úspěch žáka ve výuce cizího jazyka. Zaměří se také na bilingvimus. Pojedná se o chybách a opravě chyb. Mikrovyučování je věnováno výuce řečových dovedností a jazykových systémů.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (14.05.2019)

Doporučená literatura:

McLaughlin, B. 1987. Theories of Second-Language Learning. E.Arnold.

Richards, J.C., Rodgers, T.S. 1986. Approaches and Methods in Language Teaching. C.U.P.

Edge, J.: Mistakes and Correction. Longman, 1st published in1987

Oxford, R.L. 1993: Language Learning Strategies: What Every Teacher Should Know. Newbury House

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (14.05.2019)

Didaktika II

Faktory ovlivňující úspěch žáka v učení se cizího jazyka: věk.

      Bilingvismus

      Inteligence

      Osobnost

      Motivace

2. Chyby a oprava chyb

3. Vybrané vyučovací strategie

4. praktická výuka řečových dovedností

5. Praktická výuka jazykových systémů

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (14.05.2019)

Úspěšné složení ústní zkoušky - 2 opravné termíny

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK