PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Syntax - ORA201054
Anglický název: Syntax
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:5/9, Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (20.05.2019)
Kurz syntaxe moderní angličtiny si klade za cíl seznámit posluchače s intenčními a strukturními větnými typy, s klíčovými souvětnými strukturami a problematikou anglického slovosledu. Studenti by si měli osvojit teoretické poznatky zejména s ohledem na jejich didaktické využití.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (20.05.2019)

Povinná literatura:

DUŠKOVÁ, L. Syntax současné angličtiny. Sbírka textů a příkladů k syntaktickému rozboru. Praha: Karolinum, 2004.

Doporučená literatura:

DANIELSON, D. - PORTER, P. Using English. London: Prentice Hall Regents, 1990.
DEAN, M. English Grammar Lessons. Oxford: Oxford University Press, 1993.

www.emsa.ff.cuni.cz

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (20.05.2019)

aktivní účast na semináři

docházka 80%

úspěšnost v testu minimálně 70%

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (20.05.2019)

1. Terminology. The Simple Sentence. Clausal Constituents. The Subject.

2. The Object. Passives. Clause Complex. Coordination and Subordination.

3. Clause Complex. Coordination and Subordination. Content Clauses.

4. Relative Clauses 1

5. Relative Clauses 2

6. Time Clauses

7. Conditional Clauses 1.

8. Conditional Clauses 2.

9. Clauses of Concession.

10. Clauses of Reason. Clauses of Purpose.

11. The non-finite clauses. The Infinitive.

12. Using Gerund and Infinitive. Participles.

13. Revision.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (20.05.2019)

aktivní účast na semináři

docházka 80%

úspěšnost v testu minimálně 70%

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK