PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Didaktika I - ORA201028
Anglický název: Methodology I
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:6/8, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (14.05.2019)
Předmět je určen k získání základní orientace v oblasti teorií a metod cizojazyčného vyučování. Zabývá se také předmětem a cíli vyučování anglického jazyka. Pozornost je věnována aspektům žáka učícího se anglický jazyk i učitele anglického jazyka. Zaměřuje se na oblast řízení vyučovací hodiny: aktivity a plánování hodiny.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (14.05.2019)

Doporučená literatura:

Douglas Brown, H.1993. Principles of Language Learning and Teaching. Prentice Hall, Inc.

Ellis, R. (1997). Second Language Acquisition. O.U.P.                                            

Howatt, A.P.R. 1984. A History of English Language Teaching. O.U.P.

Larsen-Freeman, D. 1986. Techniques and Principles in Language Teaching. O.U.P.

Lightbown, P.M., Spada, N.1993. How Languages are Learned. O.U.P.

Richards, J.C., Rodgers, T.S. 1986. Approaches and Methods in Language Teaching. C.U.P.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (14.05.2019)

1. Overview of SL Learning /Acquisition Theories:

Behaviorism - Cognitivism - Linguistic Universals - Humanistic Tradition - SLA Theories

 

2. Overview of TEFL methods in the historical perspective:

Grammar-translation method, Direct method, Audio-lingual method

Humanistic methods of TEFL: Suggestopedia, Silent Way, Community Language Learning, Total Physical Response

 

3. Focus on current TEFL methods: Communicative Approach, Content and Language Integrated Learning

4. Aims and subject matter of teaching English

5. The learner

6. The teacher

7. Classroom management: giving instructions, running an activity, planning lessons.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Bohuslav Dvořák, Ph.D. (14.05.2019)

aktivní účast

essay na téma My teaching / learning experience

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK