PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Morfologie - ORA201027
Anglický název: Morphology
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/6, Zk [TS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (08.01.2012)
Cílem je seznámit studenty s pojmy z anglické morfologie a vést je ke zvládnutí morfologických kategorií jednotlivých slovních druhů. Důraz je kladen na srovnání systémů anglické a české gramatiky.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (12.05.2019)

DUŠKOVÁ, L. ET AL. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 1988.

DUŠKOVÁ L.; KLÉGR A.; MALÁ M.; ŠALDOVÁ P. Morfologie současné angličtiny - sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru. Praha: Univerzita Karlova Praha, 2001.
HEWINGS M. Advanced Grammar in Use. Cambridge: Cambridge University Press, 2005.
QUIRK R.; GREENBAUM S. A Student's Grammar of the English Language. London: Longman, 1990.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (12.05.2019)

Zkouška je formou písemného testu. Test obsahuje témata z obou kurzů Morfologie, k úspěšnému zvládnutí zkoušky je třeba získat minimálně 70% z celkového počtu bodů v testu.

Sylabus
Poslední úprava: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (08.01.2012)

1. Klasifikace sloves

2. Modální slovesa, druhy modality

3. Temporální systém

4. Slovesný způsob

5. Slovesný rod

6. Neurčité tvary slovesné

7. Předložky a jejich klasifikace

8. Spojky a jejich klasifikace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK