PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Morfologie - ORA201026
Anglický název: Morphology
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:5/5, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Ivana Jančovičová
Anotace -
Poslední úprava: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (08.01.2012)
Cílem je seznámit studenty s pojmy z anglické morfologie a vést je ke zvládnutí morfologických kategorií jednotlivých slovních druhů. Důraz je kladen na srovnání systémů anglické a české gramatiky.
Literatura -
Poslední úprava: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (08.01.2012)

DUŠKOVÁ, L. ET AL. Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia, 1988.

 

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Mgr. Ivana Jančovičová (28.10.2019)

Písemný test - úspěšnost minimálně 70%, na test je jeden řádný termín a dva opravné, celkem tedy 3 pokusy.

Sylabus -
Poslední úprava: JANCOVI/PEDF.CUNI.CZ (08.01.2012)

1. Substantivum - kategorie určenosti

2. Substantivum - kategorie čísla a počitatelnosti

3. Substantivum - kategorie rodu

4. Substantivum - kategorie pádu

5. Zájmena a jejich klasifikace

6. Adjektiva a jejich klasifikace

7. Adverbia a jejich klasifikace

8. Číslovky a jejich klasifikace

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK