PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Britská literatura I - ORA201025
Anglický název: British Literature
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:4/8, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (05.05.2019)
Cílem předmětu je představit studentům zásadní díla anglické literatury od 18. století po konec 19. století. Kurz je vyučován formou seminářů, přednášek a samostudia.
Literatura - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (05.05.2019)

Primary sources:

- selected poems by Robert Burns, William Blake, G. Byron, P.B. Shelley and John Keats

Jane Austen: Pride and Prejudice, Emma

Charlotte Brönte: Jane Eyre

Anne Brönte: The Tenant of Wildfell Hall

Emily Brönte: Wuthering Heights

W.M. Thackeray: Vanity Fair: A novel without a Hero

Thomas Hardy: Jude the Obscure

Charles Dickens: Little Dorrit, David Copperfield, Oliver Twist

Oscar Wilde: The Picture of Dorian Gray

Secondary Sources:

Burgess, A. English Literature. A Survey for Students. Longman, 1985.

Carter, R., Mcrae, J. The Routledge History of English Literature, London – New York, Routledge, 2006 (2001).

Coote, S. The Penguin Short History of English Literature. London : Penguin Books, 1993.

Forsythe, V. L. Lectures in English Literature to 1750. Prague: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008.

Head, D. The Cambridge Guide to Literature in English. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 

Oliveriusová, E., Grmela, J., Hilský, M., Marek, J. (1988) Dějiny anglické literatury. Praha, SPN.

Rogers, P. ed. The Oxford Illustrated History of English Literature. Oxford: Oxford University Press, 1987.

Sanders, Andrew, The Short Oxford History of English Literature. Oxford:Oxford University Press, 2004.

Požadavky ke zkoušce - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (05.05.2019)

1. The course is reading-based – preparation for and, if possible, participation in seminars is necessary. The reading materials are to be found in the Moodle account: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5500

2. Credit Test – min. score: 70% - dates will be specified in the course of the semester

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (05.05.2019)

1. The Rise of the Novel

2. The Development of the Novel

3. Pre-Romantic Poetry

4. Romantic poetry

5. Fiction of the Romantic period

6. Victorianism

7. Victorian novel

8. Victorian poetry

9. Late Victorian literature

10. Literature at the turn of the century

Podmínky zakončení předmětu - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (12.05.2019)

1. The course is reading-based – preparation for and, if possible, participation in seminars is necessary. The reading materials are to be found in the Moodle account: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5500

2. Credit Test – min. score: 70% - dates will be specified in the course of the semester

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (05.05.2019)

The course in Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5500

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK