PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Britská literatura I - ORA201024
Anglický název: British Literature I
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:5/4, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Petr Chalupský, Ph.D.
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (05.05.2019)
Cílem předmětu je představit studentům zásadní díla anglické literatury od jejích počátků až po 18. století. Kurz je vyučován formou seminářů, přednášek a samostudia.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (25.10.2019)

Primární zdroje:

Beowulf - extracts

The Dream of the Rood

The Canterbury Tales – “The General Prologue”, “The Pardoner's Tale”

Sir Philip Sidney: Astrophel and Stella - extract

Edmund Spenser: Amoretti - extract

Christopher Marlowe: “The Passionate Shepherd to His Love”

Walter Raleigh: “Nymph’sReply (to Marlowe)”

William Shakespeare: Sonnets: 3, 18, 30, 60, 130, 138, 14

William Shakespeare: A Midsummer Night's Dream (extracts), Hamlet (extracts)

John Donne: “Love's Alchemy”, “The Flea”, an extract from Holly Sonnets

John Milton: Paradise Lost (extracts)

John Bunyan: Pilgrim's Progress (extracts)

Sekundární zdroje:

Burgess, A. English Literature. A Survey for Students. Longman, 1985.

Carter, R., Mcrae, J. The Routledge History of English Literature, London – New York, Routledge, 2006 (2001).

Coote, S. The Penguin Short History of English Literature. London : Penguin Books, 1993.

Forsythe, V. L. Lectures in English Literature to 1750. Prague: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2008.

Head, D. The Cambridge Guide to Literature in English. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 

Oliveriusová, E., Grmela, J., Hilský, M., Marek, J. (1988) Dějiny anglické literatury. Praha, SPN.

Rogers, P. ed. The Oxford Illustrated History of English Literature. Oxford: Oxford University Press, 1987.

Sanders, Andrew, The Short Oxford History of English Literature. Oxford:Oxford University Press, 2004.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (05.05.2019)

1. Old and Middle English Poetry and Prose

2.Geoffrey Chaucer      

3. Renaissance Period – Background, Elizabethan Period

4. Renaissance love poetry

5. English Renaissance Drama

6. English Renaissance Drama: William Shakespeare - tragedies

7. English Renaissance Drama: William Shakespeare - comedies

8. Late Renaissance – John Donne

9. Civil War – John Milton and Others

10. Eighteenth Century – Neo-classicism and Enlightenment

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (25.10.2019)

1. Kurz je založenáý na aktivní participaci studentů na seminářích a dále na zevrubné domácí přípravě - doporučuje se samostudium materiálů v Moodlu:https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5500

2. Zápočtový test - min. 70%

Studijní opory - angličtina
Poslední úprava: PhDr. Tereza Topolovská, Ph.D. (05.05.2019)

The course in Moodle: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=5500

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK