PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie - ORA201023
Anglický název: Phonetics and Phonology
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:8/10, Z+Zk [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: distanční
Poznámka: povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (08.05.2019)
Kurz je zaměřen na popis suprasegmentálních jevů zvukového systému standardní angličtiny, zejména slovního přízvuku, rytmu a intonace. Výslovnostní trénink zahrnuje transkripci souvislého textu včetně vyznačování hlavních přízvuků, používání slabých forem gramatických slov a prostředků vázání. Vybrané výslovnostní jevy jsou procvičovány percepčně a produkčně.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (08.05.2019)

Povinná literatura:

Roach, P. (2009) English Phonetics and Phonology. CUP.

Volín, J. (2002) IPA - Based Transcription for Czech Students of English. Karolinum.

Doporučená literatura:

Wells, J. C. (2008) Longman Pronunciation Dictionary. Pearson Education Limited.

Wells, J. C. (2006) English Intonation. An Introduction. CUP.

Bradford, B. (2000) Intonation in Context. CUP.

Brazil, D. (1994) Pronunciation for Advanced Learners of English. CUP.

Underhill, A. (2005) Sound Foundations. Macmillan.

Kelly, G. (2000) How to Teach Pronunciation. Longman.

Murcia, M. C., Brinton, D. M., Goodwin, J. M. (2010) Teaching Pronunciation. CUP.

Lane, L. (2010) Tips for Teaching Pronunciation. Pearson Education.

Pronunciation workbooks:

Hewings, M. (2007) English Pronunciation in Use. Advanced. CUP.

O´Connor, J. D. (2004) Better English Pronunciation. CUP.

Mortimer, C. (2005) Elements of pronunciation. CUP.

Baker, A. (2006) Ship or Sheep? CUP.

Rogerson, B., Gilbert, J. (1990) Speaking Clearly. CUP.

Hancock, M. (1995) Pronunciation Games. CUP.

Hewings, M  (2004) Pronunciation Practice Activities. CUP.

Vaughan-Rees, M. (2006) Test your Pronunciation. Pearson Education.

Graham, C. (1986) Small Talk. More Jazz Chants. OUP.

Nixon, C., Tomlinson, M.(2005) Primary Pronunciation Box. CUP.

New Headway Pronunciation series - OUP.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (08.05.2019)

1) revision of connected speech; syllable and phonotactics

2) nature and levels of words stress; placement of stress in complex words

3) placement of stress in compound words; stress shift

4) sentence stress

5) weak forms

6) rhythm

7) intonation - tones and their meanings; tone unit and its internal structure

8) intonation - accentual and grammatical function

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (08.05.2019)

písemná zkouška pokrývající látku z obou semestrů (70% - 2 opravné pokusy)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK