PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Fonetika a fonologie - ORA201022
Anglický název: Phonetics and phonology I
Zajišťuje: Katedra anglického jazyka a literatury (41-KAJL)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:9/11, Z [HS]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (08.05.2019)
Kurz je zaměřen na popis segmentální roviny zvukového plánu anglického jazyka, zejména kvalitu samohlásek, klasifikaci souhlásek a vybrané alofonické variace. Cílem je rozvoj transkripčních dovedností jednotlivých slov a výslovnostní trénink vybraných jevů.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Barbora Pěničková (25.09.2020)

Pro distanční výuku jsou zvolena prostředí Moodle (studijní materiály) a ZOOM (online semináře). Studentům budou zaslány bližší informace na email před zahájením výuky.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (08.05.2019)

Povinná literatura:

Roach, P. (2009) English Phonetics and Phonology. CUP.

Volín, J. (2002) IPA - Based Transcription for Czech Students of English. Karolinum.

Doporučená literatura:

Wells, J. C. (2008) Longman Pronunciation Dictionary. Pearson Education Limited.

Nosek, J. (1991) Grafika moderní angličtiny. Karolinum.

Gimson´s Pronunciation of English (2001). rev. by A. Cruttenden. Arnold.

Underhill, A. (2005) Sound Foundations. Macmillan Education.

Murcia, M. C., Brinton, D. M., Goodwin, J. M. (2010) Teaching Pronunciation. CUP.

Kelly, G. (2000) How to Teach Pronunciation. Pearson Education Limited.

O´Connor, J. D. (1999) Better English Pronunciation. CUP.

Hewings, M. (2007) English Pronunciation in Use. Advanced. CUP.

Baker, A. (2006) Ship or Sheep? CUP.

Rogerson, B., Gilbert, J. (1990) Speaking Clearly. CUP.

Hancock, M. (1995) Pronunciation Games. CUP.

New Headway Pronunciation series - OUP.

 

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (08.05.2019)

1) introduction to phonetics and phonology; some basic terminology; phonemic chart

2) speech and writing; speech organs; production of speech; types of transcription

3) English vowels (pure vowels)

4) English vowels (length of vowels; diphthongs, triphthongs)

5) English consonants I (general classification; plosives)

6) English consonants II (fricatives, affricates, nasals and approximants)

7) allophonic variation (aspiration, pre-fortis shortening, clear and dark l, devoicing)

8) connected speech (assimilation; elision; linking)

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kristýna Červinková Poesová, Ph.D. (08.05.2019)

písemný test z transkripce (70% - 2 opravné pokusy)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK