PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Metodika zájmových činností - OPVP14012
Anglický název: Methods of Leisure-time Activities
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Daniela Nováková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (29.06.2013)
Cílem předmětu je pochopit širší pedagogicko-psychologické souvislosti realizace zájmových činností. Získat dovednosti stanovit obsah, metody a formy konkrétních zájmových činností pro rozmanité věkové kategorie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: NOVAKOD/PEDF.CUNI.CZ (04.07.2013)

Cílem kurzu je představit zájmy a zájmové činnosti, ukázat je jako soubor orgnizovaných i volnočasových cílevědomých aktivit, jimiž jedinci rozvíjí své potřeby, zájmy a schopnosti.

Literatura -
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (29.06.2013)

PÁVKOVÁ, J. a kol. Pedagogika volného času. Teorie, praxe a perspektivy výchovy mimo vyučování. Praha : Portál, 2002.

HÁJEK, B., HOFBAUER, B., PÁVKOVÁ, J. Pedagogika volného času. Praha : PF UK, 2003. ISBN 80-7290-1.

HÁJEK, B. a kol. Jak vytvořit vzdělávací program pro školní družinu. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-233-1.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (30.10.2019)

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutná aktivní účast na seminářích a absolvování písemného testu, možnost dvou opravných termínů.

Sylabus -
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (29.06.2013)

1. Zájmový útvar jako specifický druh sociální skupiny.

2. Osobnost vedoucího zájmových útvarů.

3. Struktura schůzky zájmového útvaru, příprava vedoucího na schůzku, participace členů zájmového útvaru na přípravě, realizaci a hodnocení činností.

4. Základní předpisy a právní normy pro činnost zájmových útvarů.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Zdeňka Hanková, Ph.D. (30.10.2019)

Pro udělení klasifikovaného zápočtu je nutná aktivní účast na seminářích a absolvování písemného testu, možnost dvou opravných termínů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK