PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Sociální a pedagogická psychologie - OPVP14011
Anglický název: Social and Educational Psychology
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jarmila Mojžíšová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Radka High, Ph.D. (02.06.2019)
Kurz představuje základní témata pedagogické a sociální psychologie relevantní pro aplikaci v prostředí pedagogické a školní praxe. Vybraná témata sociální jsou představena jako produkt základního výzkumu v psychologii a následně vykreslena jako součást reality výukové praxe i každodenního života v prostředí školy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Radka High, Ph.D. (02.06.2019)

Studující budou umět:

1. rozumět odpovídající pedagogické a sociálně-psychologické terminologii a konceptům;

2. rozumět složitosti společenského života a dynamice skupin;

3. používat základní pedagogické a sociálně-psychologické znalosti v pedagogické praxi;

4. vyhledávat nové a využitelné znalosti v současné literatuře.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Radka High, Ph.D. (02.06.2019)

HEWSTONE, Miles a Wolfgang STROEBE. Sociální psychologie. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-092-5.

HELUS, Zdeněk. Sociální psychologie pro pedagogy. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1168-3.

MAREŠ, Jiří. Pedagogická psychologie. Praha, Portál, s.r.o. 2013. ISBN: 978-80-262-0174-8

JEDLIČKA, Richard a KOŤA, Jaroslav a SLAVÍK, Jan. Pedagogická psychologie pro učitele - Psychologie ve výchově a vzdělávání. Praha, Grada. 2018. ISBN: 978-80-271-0586-1

PAVELKOVÁ, Isabella. Motivace žáků k učení – Perspektivní motivace žáků a časový faktor v žákovské motivaci. Praha, PedF UK. 2012.

SLAVIN, Robert. Educational Psychology: Theory and Practice, 12th Edition, Pearson. 2018.

Sylabus -
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (29.06.2013)

1. Sociální vztahy ve věkově homogenní a nehomogenní skupině, zvláštnosti osobních a skupinových vztahů.

2. Diagnostika sociálních vazeb.

3. Pedagogicko-psychologické otázky rozvíjení schopností a dovedností, tvořivosti, motivace, zájmu.

4. Styly výchovy, vývoj dětí při různých stylech výchovy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK