PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Úvod do psychologie - OPVP14007
Anglický název: Introduction to Psychology
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Jiřina Pávková
Anotace
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (29.06.2013)
Předmět seznámí posluchače s psychologií jako vědní disciplínou, s jejím postavením v soustavě věd a s její vnitřní strukturou. Seznámí je se základními psychologickými pojmy a vztahy mezi nimi tak, aby s nimi dokázali operovat a využívat je v dalším studiu.
Literatura
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (29.06.2013)

ČÁP, J.; MAREŠ, J.: Psychologie pro učitele. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-463-X.

GILLERNOVÁ, J. a kol.: Slovník základních pojmů z psychologie. Praha: Fortuna, 2000. ISBN 80-7168-683-2

PAULÍK, K. Psychologie osobnosti pro praxi: učební text pro distanční studium. Ostrava : OU, 2007. ISBN 978-80-7368-375-7.

Sylabus
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (29.06.2013)

1. Psychologie jako vědní obor, význam studia psychologie, souvislost s ostatními vědními obory.

2. Psychika, psychické jevy, biologická a sociální podmíněnost psychiky, třídění a charakteristika psychických jevů.

3. Psychické procesy, přehled, třídění, charakteristika, zvl. se zaměřením na poznávací a paměťové procesy.

4. Psychické stavy, city - charakteristika, třídění, vlastnosti, pozornost - charakteristika, druhy, vývoj.

5. psychické vlastnosti, charakteristika, schopnosti, rysy osobnosti - temperament, charakter.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK