PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Seminář k závěrečné práci - OPVP14005
Anglický název: Seminar to final thesis
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Z [HS]
Rozsah za akademický rok: 16 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (13.09.2019)
V rámci předmětu získají studenti teoretické vědomosti a praktické dovednosti nezbytné pro přípravu a vlastního zpracování závěrečné práce. Seznámí se s různými přístupy ke zpracování odborného textu.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (13.09.2019)

 Studující s využítím získaných znalostí a dovedností zpracuje závěrečnou práci v podobě portfolia profesního rozvoje, která reflektuje jeho studium a rozvoj.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (30.01.2021)

Instrukce pro distanční (hybridní) formu výuky:

  • zadání úkolu a další informace budou vloženy v Moodle https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=2098
  • online výuka bude probíhat dle rozvrhu přes MS Teams, Goodle Meet (podrobnosti vám budou zaslány)
  • požadavky na ukončení předmětu zůstávají stejné.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (08.08.2019)

GAVORA, P. Úvod do pedagogického výzkumu. Brno: Paido, 2000.

HOLOUŠOVÁ, D.; KROBOTOVÁ, M. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: Univerzita Palackého, 2002. ISBN 80-244-0458-3.

SPOUSTA, V.; Vádemékum autora odborné a vědecké práce (se zaměřením na práce pedagogické). Brno: Masarykova univerzita, 2000. ISBN 80-210-2387-2.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (30.10.2019)

 Požadavky k zápočtu: Aktivní účast na seminářích. Zpracovaná struktura a časový harmonogram závěrečné práce.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Magdalena Richterová, Ph.D. (08.08.2019)

1. Charakteristika postupných kroků při přípravě závěrečné práce.

2. Práce s odbornou literaturou, citační etika.

3. Jazyková stránka zpracování odborných textů.

4. Obsahová a formální stránka závěrečné práce.

5. Zásady pro prezentaci závěrečné práce.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK