PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Filozofické základy výchovy - OPVP14004
Anglický název: Philosophy of Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Ivo Syřiště, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (29.06.2013)
Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními filozofickými pohledy na výchovu a kultivaci vztahu člověka ke světu i k sobě samému. Akcentován je etický rozměr profesionální pedagogické práce.
Literatura
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (29.06.2013)

PROKEŠOVÁ, M. Filosofie výchovy. Ostrava : PedF OU, 2004. ISBN 80-7042-693-4.

SEMRÁDOVÁ, I. Etika. Hradec Králové : Gaudeamus, 2005. ISBN 80-7041-403-0.

http://dl1.cuni.cz/course/category.php?id=257

Sylabus
Poslední úprava: MOJZISO/PEDF.CUNI.CZ (29.06.2013)

1. Rozdíl mezi vědeckým přístupem a přístupem filozofickým ke vztahu člověka a světa, k výchově a kultivaci.

2. Specifičnost lidského tvora.

3. Komunikace a dialog.

4. Etika vychovatelské profese.

5. Etika v postmoderní době: principy a antinomie.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK