PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Biologie člověka - OPVP14002
Anglický název: Human Biology
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Rozsah, examinace: 0/0, Zk [HS]
Rozsah za akademický rok: 8 [hodiny]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: kombinovaný
Poznámka: při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Alena Thorovská
Anotace -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (17.10.2013)
Předmětu má vybavit studenty znalostmi stavby a zejména funkce lidského těla v jeho ontogenetické proměně jako propedeutického profesního základu pro povolání vychovatele. Důraz bude položen na základní znalosti struktury lidského těla, řídící a regulační systémy s ohledem na vývoj a biologické zvláštnosti vývoje dítěte, pubescenta a adolescenta.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (20.06.2013)

Cílem předmětu je vybavit studenty znalostmi stavby a zejména funkce lidského těla v jeho ontogenetické proměně jako propedeutického profesního základu pro povolání ve škoslství.

Literatura -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (10.09.2014)

DYLEVSKÝ,I. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: Epava, 1998. ISBN 80-901-667-0-9.

HANUŠOVÁ, J. Kapitoly z biologie člověka. Vyd. 1. Praha: UK v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 104s. ISBN 978-80-7290-654-3

KOPECKÝ, M.; CICHÁ, M. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: UP, 2005. 263 s. ISBN 80-244-1072-9

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro speciální pedagogy. 2. vyd. Praha: Karolinum, 1994. 263 s. ISBN 80-7066-980-2

MACHOVÁ, J. Biologie člověka pro učitele. Praha: Karolinum, 2002. ISBN 978-80-7184-867-7.

PŘÍVRATSKÝ, V. Biologie člověka pro učitele a vychovatele. Praha: PedF UK, 2004. ISBN 80-7290-182-6.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (20.06.2013)

Úspěšné absolvování písemného testu (min. 75 %).

Sylabus -
Poslední úprava: TLARILO/PEDF.CUNI.CZ (20.06.2013)

1. Vlastnosti živé hmoty, její integrační stupně - geny, buňky, tkáně, orgány, orgánové soustavy. 

2. Základy cytologie, histologie a organologie člověka. 

3. Muskuloskeletární systém. 

4. Kardiovaskulární systém. 

5. Respirační systém. 

6. Gastrointestinální systém. 

7. Urogenitální systém.

8. Imunitní soustava. 

9. Endokrinní soustava. 

10. Nervová soustava. 

11. Smyslová soustava. 

12. Organismus jako dynamický systém - člověk a prostředí.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK