Výběrový kurz B Tělo a tělesnost - OPNX2O116B
Anglický název: Elective Course B - Body and Corporality
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 30 / neurčen (37)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Záměnnost : OPNX2O117B
Je záměnnost pro: OPNX2O117B
Výsledky anket   Termíny zkoušek   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (28.01.2021)
Porozumění fenomenologické metodě poznání, studium Husserlových a Heideggerových textů. Tělesnost je vysvětlována především na textech Merleau-Pontyho a F. Nietzscheho. Tělo je soma, sarx, pexis. Problematika tělesného schématu, implikátní a explikátní významy řeči těla, fenomenologie vnímání, fenomenologie rozumění z gadamerovské pozice ve vztahu k tělesnosti. Patočkovo pojetí tělesnosti, péče o tělo, péče o duši, problematika Arete, zdraví, celku. Fenomenologie tělesnění, intence ?zur Welt sein? prostřednictvím ?ruky? a řeči,? nový typ asymetrické zodpovědnosti pro lidský život - lévinas
Cíl předmětu -
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (28.01.2021)

Je třeba porozumět tělu nikoli jen onticky, ale ontologicky, protože zde leží problémy současného chybného vztahu k vlastnímu tělu, např. v problematice mentální anorexie

Deskriptory
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (04.02.2021)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZmM2E4YTYtN2Y0ZS00NGJlLWFkZDMtZTE1YWE3MjQ1YzE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e09276da-f934-4086-bf08-8816a20414a2%22%2c%22Oid%22%3a%224026fbea-8738-4116-9d47-5d8c73f4476b%22%7d

Literatura -
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (28.01.2021)

 

 • * Hogenová, A., Kvalita života a tělesnosti. Praha : Karolinum 2001.
  * Merleau-Ponty, M., Phänomenologie der Wahrnehmung. Berlin 1966.
  * Merleau-Ponty, M., Sichtbare und Unsichtbare. München: Wilhelm Fink 1986.
  * Heidedegger, M., Wegmarken. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann 1967.
  * Patočka, J., Tělo, společenství, jazyk svět. Praha: Oikumene 1995.
  * Patočka, J., Péče o duši I. Praha: Oikumene 1996.

Hogenová, A. K věci samé. UK Pedagogická fakulta, Praha 2012 238 pp ISBN 978-80-7290-615-4

Hogenová, A. Čas a sebepoznání. Praha : Pedf UK, 2014, ss.168. ISBN 978-80-7290-781-6

Hogenová, A. Bloudění jako úděl. Praha : PedF UK, 2011, ss.138 ISBN978-80-7290-538-6

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (28.01.2021)

zkouška, esej

Sylabus -
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (28.01.2021)

sóma, sarx. péxis, tělesné schéma, filosofie olympijský, filosofie hry, pohyb  sport, střetání

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc. (04.02.2018)

Kolokviální pohovor, písemný dialog s vybraným filosofem