PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Výběrový kurz A Správní právo - OPNX2O115B
Anglický název: Elective Course A - Administrative Law
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 25 (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
Vyučující: Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
Záměnnost : OPNX2O114B
Je záměnnost pro: OPNX2O114B
Soubory Komentář Kdo přidal
stáhnout SPRÁVNÍ_PRÁVOpřednáška1.pptx Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
stáhnout SPRÁVNÍ_PRÁVOpřednáška10c.pptx Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
stáhnout SPRÁVNÍ_PRÁVOpřednáška10.pptx Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
stáhnout SPRÁVNÍ_PRÁVOpřednáška2.pptx Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
stáhnout SPRÁVNÍ_PRÁVOpřednáška3.pptx Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
stáhnout SPRÁVNÍ_PRÁVOpřednáška4.pptx Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
stáhnout SPRÁVNÍ_PRÁVOpřednáška5.pptx Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
stáhnout SPRÁVNÍ_PRÁVOpřednáška6.pptx Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
stáhnout SPRÁVNÍ_PRÁVOpřednáška7.pptx Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
stáhnout SPRÁVNÍ_PRÁVOpřednáška8.pptx Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
stáhnout SPRÁVNÍ_PRÁVOpřednáška9.pptx Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal
Anotace
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal (10.09.2017)
V rámci předmětu se přednáší vybrané části ze správního práva jako jednoho z nejdůležitějších právních odvětví sféry práva veřejného, zejména organizace státní správy a právní vztahy, které vznikají při jejím výkonu. Podrobně se rozebírají vrcholné orgán moci výkonné, ústřední a místní státní správa s přihlédnutím k ústavnímu právu ČR
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal (05.10.2020)
Počínaje 9.10.2020 budu realizovat přednášky přes google meet, odkaz Vám budu zasílat na Váš email nejpozději 15 minut před zahájením přednášky. Výuka bude probíhat s využitím PowerPointových prezentací, které již nyní jsou k dispozici v SISu a v moodlu a budou s ohledem na časové rozvržení výuky průběžně aktualizovány. Podmínkou udělení zápočtu je znalostní test, který pokud budou i v průběhu zkouškového období platná hygienická opatření, bude realizován distančně. Pokud jde o případné konzultace, budou po předcházející emailové domluvě (na jan.smejkal@pedf.cuni.cz) možné opět přes google meet, nebo přes skype. 
Literatura
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal (10.09.2017)

Základní studijní literatura a studijní pomůcky:

HENDRYCH, D. a kol.: Správní právo-obecná část, nakl. C.H.Beck, Praha 2012 - a následující vydání

Doporučená studijní literatura a studijní pomůcky:

PRŮCHA, P.: Správní právo-obecná část, MU Brno - Doplněk Brno, Brno 2008

HORZINKOVÁ, E., Čechmánek, B.: Přestupky a správní trestání, nakl. Eurounion, Praha 2002

sti, která přichází se správním právem do styku.

HORZINKOVÁ Eva, Novotný Vladimír: Základy organizace veřejné správy v ČR, 2. Vydání, Aleš Čeněk s.r.o. Plzeň 2010

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal (10.09.2017)

Prokázání znalostí v pohovoru, ústní zkouška

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. et Mgr. Jan Šmejkal (10.09.2017)

zápočet, ústní zkouška

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK