PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Globální problémy společnosti II - OPNX2O112A
Anglický název: Global Problems of Society II
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 57 / neurčen (50)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Vyučující: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D.
Prerekvizity : OPNX2O111A
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (29.01.2022)
Studijní předmět je pokračováním kurzu Globální problémy společnosti I z předchozího semestru a navazuje na něj obsahově i metodicky.
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (29.01.2022)
Cílem předmětu je osvojení vědomostí a dovedností tak, jak jsou vymezeny již v předchozím semestru v rámci předmětu Globální problémy společnosti I.  
Deskriptory
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (29.01.2022)

Literatura

 

·       Eriksen, T. H. "Globální, lokální a glokální." In Eriksen, T. H.: Sociální a kulturní antropologie: příbuzenství, národnostní příslušnost, rituál. Praha: Portál 2008, str. 353-372.


·       Holubec, S. Sociologie světových systémů: Hegemonie, centra, periferie. Praha: SLON 2009. Harari, Y.N.: Sapiens: Stručné dějiny lidstva.Praha: Leda 2018.

·       Klíma, J. Malé dějiny nerovnosti anebo Zastavíme migraci přímo v Africe? Listy2019, 49:1, str. 61-65.

·      Ther, P. Nový pořádek na starém kontinentě: Příběh neoliberální Evropy. Praha: Libri 2016.

Další literatura bude určena během semestru.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (29.01.2022)

Podmínky atestace:

1) Docházka a aktivní účast 

2) Mikrovyučování připravené ve skupině k danému tématu o rozsahu 15-20 minut


3) Otázky 
pravidelně odevzdávané každou skupinou v hodině; jedna skupina – jedna otázka; vytištěné – otázky doručené elektronicky nebo po dané hodině se nepřijímají

FORMÁT A4, HLAVIČKA A RUBRIKY: 

·     Globální problémy společnosti 2

·     datum hodiny (= den odevzdání)

·     označení semináře (např. S1)

·     označení skupiny (např. B)

·     celá jména všech jejích členů

·     přesná citace textu

·     otázka (jedna, nikoli víc)

4) Závěrečná úvaha (písemně)


Náhradní plnění (v první hodině semestru bude specifikováno, za jakých podmínek může být uplatněno a k čemu přesně se vztahuje):

Pokud studující nesplní některé podmínky (budou přesně popsány v první hodině semestru) a bude chtít získat atestaci, bude muset navíc napsat seminární práci těchto parametrů: 

·     5 normostran textu – tj. minimálně 9 000 znaků (včetně mezer)

·     korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů

·     práce musí být odevzdána do konce výuky v semestru

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (29.01.2022)
  • Organizace semestru
  • Globální, lokální a glokální: k antropologii globalizace
  • Globalizace a životní prostředí: antropocén
  • Deglobalizace? Pandemie a její zrcadlení v glokálních mediálních krajinách
  • Globalizace a (post)koloniální perspektiva
  • Evropská unie a globalizace
  • Indie a globalizace
  • Vyhlídky a vize: a) globalizace a vzdělávání; b) svět naší budoucnosti

Podrobný sylabus, přístupný všem registrovaným studentům včetně těch, kteří mají předmět zapsaný pouze předběžně, bude v rubrice Soubory.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Tomáš Samek, M.A., Ph.D. (29.01.2022)

Podmínky atestace:

1) Docházka a aktivní účast 

2) Mikrovyučování připravené ve skupině k danému tématu o rozsahu 15-20 minut


3) Otázky 
pravidelně odevzdávané každou skupinou v hodině; jedna skupina – jedna otázka; vytištěné – otázky doručené elektronicky nebo po dané hodině se nepřijímají

FORMÁT A4, HLAVIČKA A RUBRIKY: 

·     Globální problémy společnosti 2

·     datum hodiny (= den odevzdání)

·     označení semináře (např. S1)

·     označení skupiny (např. B)

·     celá jména všech jejích členů

·     přesná citace textu

·     otázka (jedna, nikoli víc)

4) Závěrečná úvaha (písemně)


Náhradní plnění (v první hodině semestru bude specifikováno, za jakých podmínek může být uplatněno a k čemu přesně se vztahuje):

Pokud studující nesplní některé podmínky (budou přesně popsány v první hodině semestru) a bude chtít získat atestaci, bude muset navíc napsat seminární práci těchto parametrů: 

·     5 normostran textu – tj. minimálně 9 000 znaků (včetně mezer)

·     korektně používaný citační a poznámkový aparát s jednotným standardem odkazů na literaturu a na prameny a s odpovídajícím seznamem použité literatury a pramenů

·     práce musí být odevzdána do konce výuky v semestru

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK