PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Regionální historie II - OPNX2O110A
Anglický název: Regional History II
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 57 / neurčen (55)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (12.02.2021)
Předmět „Regionální historie“ směřuje k prohloubení dějepisných znalostí budoucích učitelů základů společenských věd/občanské výchovy v rámci magisterského cyklu studia. Vychází především z pojetí regionu a center jako průsečíků historických a společenských událostí. Výuka probíhá online prostřednictvím MS Teams.
Cíl předmětu
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (12.02.2021)

Cílem studijního předmětu „Regionální historie“ je prohloubení dějepisných znalostí budoucích učitelů základů společenských věd/občanské výchovy v rámci magisterského cyklu studia. Vychází především z pojetí regionu a center jako průsečíků historických a společenských událostí. Hlavním cílem je zachycení politického vývoje českých zemí (historická politologie) se zaměřením na hlavní mezníky dějin. Výuka bude zaměřena na dosažení schopnosti kvalifikovaně zhodnotit danou problematiku a prezentovat a využít získané informace v budoucí pedagogické práci.

Během výuky bude pozornost věnována následujícím otázkám:

 • proměny idejí, ideologií a jejich symbolů (včetně státních)
 • otázka politické moci a volebního práva
 • umění a památky
 • problém výuky základů společenských věd/občanské výchovy.
Literatura
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (15.05.2019)

Borovička, Michael, Hlava I: Marný boj o státní právo, in: Velké dějiny zemí koruny české, XIIa (1860-1890), Praha – Litomyšl 2012, s. 15-393.

Gebhart, Jan – Kuklík, Jan, Hlava I: Druhá republika (říjen 1938 – jaro 1939), in: Velké dějiny zemí koruny české, XVa (1938-1945), Praha – Litomyšl 2006, s. 10-154.

Pipes, Richard, Dějiny ruské revoluce, Praha 1998.

Chalupa, Jiří, Několik poznámek o katalánském nacionalismu, in: Historický obzor, 3-4/2018, s. 50-62.

Tauchen, Jaromír. Prosazení vůdcovského principu ve státním aparátu Třetí říše, in: Časopis pro právní vědu a praxi, 2007, č. 2, s. 159-164.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (12.02.2021)

Předpokladem udělení atestace je získání zápočtu a zkoušky je aktivní účast ve výuce. Zkouška probíhá na bázi rozboru portfolií k vybraným otázkám.

Sylabus
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D. (02.02.2019)

Cílem studijního předmětu „Regionální historie“ je prohloubení dějepisných znalostí budoucích učitelů základů společenských věd/občanské výchovy v rámci magisterského cyklu studia. Vychází především z pojetí regionu a center jako průsečíků historických a společenských událostí. Regionalistický pohled na historickou problematiku umožňuje z multikulturního hlediska zkoumat paletu společensko-vědních otázek v celé šíři, ale přesto ve zvládnutelném rozsahu. Výuka proto bude zaměřena na dosažení schopnosti kvalifikovaně zhodnotit vývoj regionu a prezentovat a využít získané informace v budoucí pedagogické práci.

Během výuky bude pozornost věnována následujícím otázkám:

 • proměny idejí, ideologií a jejich symbolů (včetně státních)
 • otázka politické moci a volebního práva
 • umění a památky
 • problém výuky základů společenských věd/občanské výchovy.

Náplň předmětu se skládá ze čtyř propojených částí:

 • přednášek
 • seminářů se širokým zapojením studentů
 • návštěv muzeí, galerií a vědeckých ústavů
 • samostatné práce.

 

Předpokladem udělení atestace je složenín zkoušky, participace a aktivní účast při výuce, absolvování exkurzí a samostatná práce podle zadání vyučujícího a zkoušky, která bude vycházet ze studia základní literatury a obecných znalostí získaných během semestru.

 

Základní literatura:

Borovička, Michael, Hlava I: Marný boj o státní právo, in: Velké dějiny zemí koruny české, XIIa (1860-1890), Praha – Litomyšl 2012, s. 15-393.

Gebhart, Jan – Kuklík, Jan, Hlava I: Druhá republika (říjen 1938 – jaro 1939), in: Velké dějiny zemí koruny české, XVa (1938-1945), Praha – Litomyšl 2006, s. 10-154.

Pipes, Richard, Dějiny ruské revoluce, Praha 1998.

Chalupa, Jiří, Několik poznámek o katalánském nacionalismu, in: Historický obzor, 3-4/2018, s. 50-62.

Tauchen, Jaromír. Prosazení vůdcovského principu ve státním aparátu Třetí říše, in: Časopis pro právní vědu a praxi, 2007, č. 2, s. 159-164.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK