PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Regionální historie I - OPNX2O109A
Anglický název: Regional History I
Zajišťuje: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0, Zk [HT]
Počet míst: 61 / neurčen (62)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Vyučující: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Sylabus
Poslední úprava: Ing. Michaela Dvořáková, Ph.D. (12.09.2021)

Předmět vychází z pojetí regionu a center jako průsečíků historických a společenských událostí. Regionalistický pohled na historickou problematiku umožňuje zkoumat paletu společensko-vědních otázek v celé šíři, ale přesto ve zvládnutelném rozsahu. Výuka bude zaměřena na dosažení schopnosti kvalifikovaně zhodnotit vývoj regionu a prezentovat a využít získané informace v budoucí pedagogické práci.

Náplň předmětu se skládá ze čtyř propojených částí:

  • přednášek
  • seminářů se širokým zapojením studentů
  • exkurzí
  • samostatné práce.

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK