PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Pohybová skladba - OPNT2T130B
Anglický název: Group performance
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
PaedDr. Jana Hájková
Vyučující: PaedDr. Jana Hájková
Záměnnost : ON2320110
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (30.03.2020)
Principy a složky pohybové skladby, využití náčiní a nářadí, akrobacie, sportovní druhy pohybové skladby, hodnocení technické a umělecké stránky pohybové skladby. Pohybová skladba ve školní tělesné výchově.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (30.03.2020)

Pohybová skladba ve sportovních druzích gymnastiky, problematika rozhodování pohybové skladby. Náčiní a nářadí. Pohybová skladba ve školní tělesné výchově.

Deskriptory
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (04.10.2021)

 

 

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (21.08.2017)

Novotná, V. Pohybová skladba. Praha: Karolinum, 1999.

Appelt, K. Pohybová skladba v teorii a praxi. Praha: ČOS, 1995.

Novotná, V. Tvorba pohybové skladby. Praha: ČASPV, 1998

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (30.03.2020)

1. Teorie:

 1. Věkové a výkonnostní aspekty pohybové skladby.
 2. Sportovní formy pohybové skladby.
 3. Požadavky na využití náčiní a nářadí.
 4. Analýza a posuzování pohybové skladby z hlediska techniky, obtížnosti a požadavků na choreografii.

 

 

2. Praxe

 1. Využití typizovaného a netypizovaného náčiní v pohybové skladbě.
 2. Využití nářadí.
 3. Cvičení vícečlenných skupin.

 

3. Projekt

 1. úprava základní koncepce pohybové skladby ve vztahu k prostoru, k hudebnímu doprovodu, využití principů pohybové skladby, vlastnímu výkonu a počtu cvičících
 2. vlastní pohybová skladba s využitím náčiní či nářadí
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (30.03.2020)
 1. 75% docházky.
 2. Pohybová skladba s náčiním (typizovaném nebo netypizovaném) nebo na nářadí na zvolený hudební doprovod v délce min. 1 minuty. Skladba je určena pro libovolný počet cvičenců.

Studenti mají tři pokusy k zakončení předmětu.

Studijní opory
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK