PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Věková specifika v praxi TV - OPNT2T129B
Anglický název: AGE-RELATED SPECIFICS IN PRACTICEOF PHYSICAL EDUCATION
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 25 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D.
Záměnnost : ON2320107
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Lenka Vojtíková, Ph.D. (19.05.2019)
Ontogeneze motoriky. Somatická i psychický vývoj dítěte, resp. sportovce. Přiměřenost sportovního zatížení s ohledem na věk. Problematika rané specializace. Předmět seznámí s teoretickými poznatky a výsledky výzkumů a studenti získají praktické zkušeností z hospitací různých věkových kategorií.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (02.02.2020)

Seznámení se specifickými předpoklady dětí ke sportu v různém věku. Seznámit studenty s různými vývojovými předpoklady pro pohybové činnosti od předškolního věku po dospělost.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (02.02.2020)

Měkota,K., Kovář,R. et al. Unifittest (6-60) Test and norms of Motor performance and physical fytness in youth and in adult age. Olomouc: Palackého Univerzita, 1995.

Dvořáková,H. K některým problémům tělesné výchovy v současné mateřské škole. Praha: Karolinum, 1998.

Fromel,K. Novosad.J., Svozil,Z. Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže. Olomouc: Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, 1999.

Teplý, Z. Pohybový režim dospělých. Praha: Univerzita Karlova, 1990.

Adamírová,J. Cvičíme se seniory. Praha: Česká asociace Sport pro všechny, 2004.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (02.02.2020)

Cílem předmětu je seznámit studenty s různými vývojovými předpoklady pro pohybové činnosti řízené i neřízené tělesné výchovy od předškolního věku po dospělost a s tím spojené formy a metody řízení. Obsahem jsou teoretické poznatky a výsledky výzkumných šetření, vztahující se k různým věkovým obdobím, a poznatky, které jsou vyvozeny z hospitací, případně praktických účastí v pohybových aktivitách dětí, mládeže a dospělých různého věku.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (02.02.2020)

Zpracování prezentace na zadané téma.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK