PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Florbal s didaktikou - OPNT2T127B
Anglický název: Floorball with didactics
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Ladislav Pokorný
Vyučující: PaedDr. Ladislav Pokorný
Záměnnost : ON2320118
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (28.01.2022)
Florbal ve výuce tělesné výchovy na základní a střední škole. Základy sportovního tréninku ve florbalu. Nácvik herních činností jednotlivce, herních kombinací a základních herních systémů. Rozhodování ve florbalu.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (28.01.2022)

Praktické zvládnutí nácviku herních činností jednotlivce, jejich řetězců, herních kombinací a herních systémů v útoku i obraně. Seznámení se s metodikou a didaktikou tréninkového procesu ve florbalu. Seznámení s rozhodováním ve florbalu.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (28.01.2022)

Pravidla florbalu. Praha: ČFbU, 2002.

Choutka,M. Teorie a didaktika sportu. Praha: SPN, 1977.

Dobrý,L. Didaktické základy sportovního tréninku. Praha: ČSTV, 1983.

Kolář,P. a kol. Mladé sporty. Praha: ČASPV, 1995.

Prorok,R. Florbal. Praha: ČASPV, 1996.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (28.01.2022)

Rozšíření praktických dovedností a prohloubení teoretických a didaktických vědomostí

v návaznosti na předchozí výuku florbalu. Zvládnutí metodiky nácviku herních činností jednotlivce, jejich řetězců, herních kombinací a herních systémů v útoku i obraně. Prohloubení teoretických poznatků nezbytných pro vyučovací činnost učitele při výuce sportovních her (konkrétně florbalu) v rámci tělesné výchovy na základní a střední škole. Didaktický proces ve výuce sportovních her. Základy sportovního tréninku ve florbale. Pedagogické výstupy na nácvik vybraných herních činností jednotlivce a herních kombinací. Zvládnutí rozhodování ve florbalu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (28.01.2022)

80 % účast ve výuce. Pedagogický výstup + písemný test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK