PředmětyPředměty(verze: 928)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Tělesná výchova a sport hendikepovaných - OPNT2T126B
Anglický název: Adapted Physical Education and Sport
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 25 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Martin Pádivý
Vyučující: Mgr. Martin Pádivý
Záměnnost : ON2320119
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Pádivý (27.10.2019)
Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do hodin školní tělesné výchovy je složitý proces, který se neobejde bez důkladné znalosti dané problematiky. Předmět ZÁKLADY APLIKOVANÝCH POHYBOVÝCH AKTIVIT je zaměřen na uvedení do problematiky a seznámení se základními pojmy z oblasti APA.
Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Martin Pádivý (12.10.2020)

V případě omezení prezenční výuky část předmětu proběhne na základě online zadání. Link bude v předstihu zaslán.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Martin Pádivý (27.10.2019)

Cacek, J., Korvas, P., (2009)  Integrovaná výuka a tělesná výchova na základní škole. MU Brno.

Čadová, E. (2010). Současné trendy v integraci dítěte s tělesným postižením do tělesné výchovy. In A. Vyskočilová (Ed.), Integrace – jiná cesta III: sborník příspěvků ze semi-náře (pp. 27–33). Olomouc: Univerzita Palackého

Kudláček, M., Ješina, O., Machová, I. /2007/. Aplikované pohybové aktivity pro osoby s tělesným postižením. Olomouc UP

Kudláček, M., & Ješina, O. (2008). Integrace žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého.

Kudláček, M., Ješina, O., Bláha, L., & Janečka, Z. (2010). Kompetence učitelů tělesné výchovy ve vztahu k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní tělesné výchově. Tělesná kultura, 33(1),41–56.

Renotiérová,M., Ludíková,L. /2004/. Speciální pedagogika. Olomouc: UP

Spurná, M., Rybová, L. & Kudláček, M. (2010). Participace žáků s tělesným postižením v integrované školní tělesné výchově. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi,1, 33–38.

Válková, H. (2011). Aplikované pohybové aktivity v univerzitním studiu. Aplikované pohy-bové aktivity v teorii a praxi, 2, 29–41.

http://files.czepa.webnode.cz/200019179-57bdb59b14/czepa_Co_je_dobre_vedet_n02.pdf

http://files.czepa.webnode.cz/200020816-3fda840d47/fal_brozura_CVICENI_2016_e4.pdf

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Martin Pádivý (27.10.2019)

Postavení zdravotně postižených osob ve společenském systému a odraz tohoto postavení v provozování pohybových aktivit.

Realizace pohybových aktivit osob s postižením v kontextu historického a společenského vývoje – charta sportu pro všechny zdravotně postižené  osoby.

Typy zdravotních postižení, handicap v životě a zejména v pohybových činnostech.

Lékařská specifikace postižení, nebezpečí při pohybových aktivitách.

Institucionální zabezpečení pohybových aktivit osob se zdravotním postižením.

Prostředí sportu pro psychosociální vývoj osobnosti.

TV a sport vozíčkářů, sluchově postižených, spastiků, amputářů a  osob s omezenou hybností.

Zrakové postižení a možnosti provozovat pohybové aktivity (atletika, navigace, goalball, torball, kombiball, koulená), specifika motorického učení u zrakově postižených.

Mentální postižení – sport a pohybové aktivity, organizace a soutěže.

Integrovaná tělesná výchova, problematika specializované TV.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Martin Pádivý (27.10.2019)

Aktivní přístup k výuce
Metodický výstup/test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK