PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Sportovní trénink mládeže - OPNT2T125B
Anglický název: SPORT TRAINING OF YOUTH
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Jana Hájková
Vyučující: prof. PhDr. Soňa Jandová, Ph.D.
Záměnnost : ON2320104
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (31.03.2020)
Sportovní výkon, výběr talentů. Sportovní trénink dětí a mládeže - biologické zákonitosti, specifika jednotlivých složek sportovního tréninku. Raná specializace. Možnosti aplikace principů sportovního tréninku do školní tělesné výchovy.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (21.08.2017)

Teoretické základy specifiky sportovního tréninku dětí a mládeže.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (08.02.2018)

Jansa, P. a kol. Sportovní příprava. Příbram: Q-art, 2007.

Jansa, P. a kol. Pedagogika sportu. Praha: Karolinum, 2014.

Perič, T. Sportovní příprava dětí. Praha: Grada, 2004.

Perič, T., Dovalil, J. Sportovní trénink. Praha: Grada, 2010.

Krištofič, J. Pohybová příprava dětí. Praha: Grada, 2006.

 

https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/fsps/ps10/fyziol/web/index.html

https://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/ps07/teortren/index.html

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (31.03.2020)
 1. Sportovní výkon, zvláštnosti sportovních soutěží dětí a mládeže
 2. Výběr talentů 
 3. Věková specifika
 4. Etapy sportovního tréninku
 5. Problematika rané specializace
 6. Rozvoj pohybových schopností v dětském a mládežnickém věku
 7. Technická příprava, didaktické aspekty sportovního tréninku dětí a mládeže
 8. Taktická příprava
 9. Psychologická příprava
 10. Možnosti aplikace principů sportovního tréninku do školní tělesné výchovy
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (05.11.2017)
 1. 75% docházky
 2. seminární práce na téma výběru talentů mládežnických kategorií ve zvoleném druhu sportu

Studenti mají tři pokusy k zakončení předmětu.

Studijní opory
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (08.04.2020)

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9312

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK