PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Basketbal s didaktikou - OPNT2T123B
Anglický název: Basketball with Didactics
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Ladislav Pokorný
Vyučující: Mgr. Věra Kuhnová
Záměnnost : ON2320116
Anotace
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (28.08.2019)
Basketbal - praxe, teorie, didaktika. Základní útočné a obranné herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a systémy. Seznámení s pravidly basketbalu, řízení a rozhodování hry.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (28.08.2019)

Zvládnutí herních činností v basketbalu, řízení hry, didaktika.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (28.08.2019)

Velenský, M. Basketbal. Praha: Grada, 1999.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (28.08.2019)

Zvládnutí základních praktických i didaktických dovedností v basketbalu. Seznámení s didakticko-metodickými postupy nácviku basketbalu žáků základních a středních škol. Prohloubení teoretických poznatků nezbytných pro vyučování basketbalu při realizaci osnov sportovních her na základních a středních školách. Zvládnutí pravidel, řízení a rozhodování hry a soutěží. Seznámení se streetbalem, pravidly a vlastní hrou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK