PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Pohybové hry a cvičení v přírodě (Outdoor motion games and exercises) - OPNT2T122B
Anglický název: Outdoor motion Games and Exercises
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 25 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Martin Pádivý
Vyučující: Mgr. Martin Pádivý
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Ivan Přibyl (25.09.2017)
Kurz seznamuje s aplikací tělovýchovných cvičení v přírodním prostředí - především prostřednictvím her. Zahrnuje i alternativní cvičební systémy.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Ivan Přibyl (25.09.2017)

Seznámení s možnostmi a zásadami tělesných cvičení v přírodě v interakci s rozvojem kognitivním, emočním a sociálním.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Ivan Přibyl (25.09.2017)

Neumann, J. a kol. Turistika s sporty v přírodě. Praha: Portál,2000.

Kirchner,J. Hnízdil,J. Orientační hry nejen do přírody. Praha: Grada, 2000.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Ivan Přibyl (25.09.2017)

 

Zásady pobytu a pohybu v přírodě. Význam cvičení a her v přírodě. Využití terénu a přírodních překážek. Bezpečnostní pravidla a úrazová prevence. Pomůcky pro hry a cvičení

v přírodě. "Tělocvična v přírodě". Klasifikace her a cvičení v přírodě. Obsah a formy cvičebních jednotek.

Zásobník cviků a her. Metodika vedení skupiny cvičenců. Práce s jednotlivcem. Cvičení

v různém prostředí (hřiště, terén, voda). Různé druhy her (pohybové, dovednostní, bojové,

s pomůckami). Cvičení přirozená, účelová, zdravotně zaměřená. Léčebné cvičební systémy. Východní cvičební směry (tai-chi).

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Ivan Přibyl (25.09.2017)

Aktivní účast, účast na přípravě a organizaci her.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK