PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Kondiční gymnastika - OPNT2T121B
Anglický název: CONDITIONING PROGRAMS IN GYMNASTICS
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 25 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Jana Hájková
Vyučující: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Záměnnost : ON2320109
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (21.08.2017)
Specifické programy vytrvalostního, posilovacího a protahovacího charakteru pro různé skupiny cvičenců.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (21.08.2017)

Cílem je zvládnutí teoretických zásad i praktická aplikace při tvorbě specifických programů na rozvoj pohybových schopností pro různé skupiny cvičenců.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (21.08.2017)

Hájková, J. Vejražková, D. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2002.

Krištofič, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha: Grada, 2004.

Krištofič, J. Gymnastické posilování. Praha: UK FTVS, 2014

Tlapák, P. Tvarování těla. Praha: ARSCI, 2003.

Skopová, M., Zítko, M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2006. 

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (14.05.2019)

1.      Programy protahovacího charakteru

2.      Programy posilovacího charakteru

3.      Programy vytrvalostního charakteru

4.      Věkové, zdravotní a výkonnostní hlediska při tvorbě programů

5.      KG pro muže a ženy

6.      Kruhový trénink

7.      Struktura hodiny kondiční gymnastiky

8.      Didaktické zásady, metody, styly a formy v kondiční gymnastice

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Lucie Kainová (21.02.2020)

1.      75% aktivní účast

2.      Seminární práce dle výběru

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK