PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Volejbal s didaktikou - OPNT2T120B
Anglický název: Volleyball with didactics
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 26 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Ladislav Pokorný
Vyučující: PaedDr. Ladislav Pokorný
Záměnnost : ON2320115
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (10.10.2017)
Zdokonalení herních dovedností, metodiky nácviku a řízení utkání.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (10.10.2017)

Zvládnutí výuky volejbalu ve školní TV.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (10.10.2017)

Buchtel,J. Teorie a didaktika volejbalu. Praha: Karolinum, 2006,.

Kaplan,O., Buchtel,J. Odbíjená. Teorie a didaktika. Praha: SPN, 1987.

Kaplan,O., Buchtel,J., Zoula,V. Didaktika volejbalu ve školní tělesné výchově. Praha: SPN, 1989.

Pravidla volejbalu a beachvolejbalu. Přerov: Vyd. Taraba, 2001.

http://www.sportovnipravidla.cz

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (10.10.2017)

Výuka navazuje na sportovní hry v bakalářském studiu a je zaměřena na školní tělesnou výchovu na základních a středních školách. Jedná se o zvládnutí optimální struktury výuky volejbalu z hlediska teorie, tj. znalostí pravidel a strukturovaného učiva, a jednak z hlediska praxe, tj. schopnosti užití adekvátních prostředků - průpravných a herních cvičení a průpravných her pro zdokonalování činností jednotlivce, herních kombinací a systémů. Dovednost řídit utkání je jednou z priorit přípravy učitele.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (20.05.2019)

Test z pravidel volejbalu, pedagogické výstupy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK