PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Kondiční příprava ve sportu - OPNT2T118B
Anglický název: Preparing condition in sport
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Mgr. Jiří Ryba, CSc.
Vyučující: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (15.09.2017)
Stimulace pohybových schopností pomocí atletických prostředků.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (13.09.2017)

Cílem předmětu je poskytnout základní informace o problematice rozvoje pohybových schopností atletickými prostředky, které pomáhají zlepšovat kondiční přípravu ve sportu. 

 

Literatura -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (13.09.2017)

RYBA, J. Atletické víceboje. Praha: Olympia, 2002,182s. ISBN 80-7033-584-X.

VINDUŠKOVÁ, J. (editor) aj. Abeceda atletického trenéra. 1. vyd. Edice Atletika. Praha: Olympia, 2003. 284 ISBN 80-7033-770-

JEŘABEK, P. Atletická příprava děti a dorost. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-  0797-6.

Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele -- ISSN 210 7689

RYBA, J., Některé aspekty prevence funkčních posturálních poruch u sportujících dětí. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013, ISBN 978-80-7435-338-3.

TVRZNÍK, A., SOUMAR, L. Běhání. Praha: Grada, 2015, ISBN 978-80-247-3934-2.

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (13.09.2017)

Zaměření předmětu umožňuje zvýšit úroveň kondiční připravenosti studentů, poskytuje studentům rozsáhlý přehled tréninkových prostředků a seznamuje studenty se zásadami tvorby speciálních kondičních programů. Bloky výuky – kondiční příprava a kondice, rozvoj pohybových schopností, kondiční schopnosti (vytrvalost, rychlost, síla, pohyblivost), koordinační schopnosti, příprava kondičních programů a příklady kondičních programů.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (18.09.2017)

1. seminární práce

2. test rychlostní vytrvalosti

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK