PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Základní gymnastika - OPNT2T117B
Anglický název: Elementary Gymnastics
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 1
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Jana Hájková
Vyučující: Mgr. Lucie Kainová
Záměnnost : ON2320108
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (21.08.2017)
Prostředky základní gymnastiky. Cvičení bez náčiní, s náčiním a na nářadí. Problematika úvodní a průpravné části hodiny.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (21.08.2017)

Zvládnutí teoretických základů i praktické aplikace základní gymnastiky do školní tělesné výchovy.

Deskriptory
Poslední úprava: Mgr. Lucie Kainová (05.10.2020)

V případě nutnosti zavedení distanční formy výuky bude tato výuka probíhat online ve virtuálním prostředí na platformě Microsoft Teams a to v podobě rozborů videí a společného kondičního cvičení v domácím prostředí online.

Literatura -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (21.08.2017)
  1. Fialová, L. Aktuální témata didaktiky – školní tělesná výchova. Praha: Karolinum, 2010.
  2. Hájková, J. – Vejražková, D.: Základní gymnastika. Praha, Karolinum, 2005.
  3. Hájková, J. Kapitoly z gymnastiky na 1. St. ZŠ pro denní i distanční studium. Praha, Karolinum, 2008.
  4. Krištofič, J. Gymnastická průprava sportovce. Praha, Grada 2004.
  5. Krištofič, J. Gymnastické posilování. Praha: UK FTVS, 2014
  6. Skopová, M., Zítko. M. Základní gymnastika. Praha: Karolinum, 2006.
Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (21.08.2017)

1.      Výběr cvičení bez náčiní

2.      Výběr cvičení s náčiním

3.      Výběr cvičení s a na nářadí

4.      Překážkové dráhy

5.      Struktura úvodní a průpravné části hodiny

6.      Rozvoj zdravotně orientované zdatnosti pomocí prostředků základní gymnastiky

7.      Samostatné výstupy studentů

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Jana Hájková (05.11.2017)

1.      75% aktivní účast

2.      Metodický výstup – rozcvičení nebo využití základní gymnastiky k rozvoji pohybových schopností.

 

Studenti mají tři pokusy k zakončení předmětu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK