PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Plavecké sporty - OPNT2T115A
Anglický název: Swimming sports - OPNT2T115A
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 25 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Irena Svobodová
Vyučující: PaedDr. Irena Svobodová
Prerekvizity : OPNT2T104A
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Irena Svobodová (20.09.2018)
Praktické a teoretické osvojení základních plaveckých dovedností, techniky plaveckých způsobů a základů ostatních plaveckých sportů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Irena Svobodová (20.09.2018)

Prohloubení vědomostí a zkušeností z plavání a jiných plaveckých sportů (synchronizované plavání, skoky do vody, vodní pólo).

Deskriptory -
Poslední úprava: PaedDr. Irena Svobodová (21.10.2020)

V případě nutnosti zavedení distanční formy výuky bude tato výuka probíhat online ve virtuálním prostředí na platformě Microsoft Teams a to v podobě přednášek, konzultací k přednáškám, prezentací zadaných seminárních prací studentů včetně jejich analýzy a reflexí k těmto úkolům a diskuse k dané problematice.

Link: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=9466

Literatura -
Poslední úprava: PaedDr. Irena Svobodová (20.09.2018)

Hoch, M. a kol. Plavání-teorie a didaktika. Praha: SPN, 1983.

Hofer, Z. a kol. Technika plaveckých způsobů. Praha: UK, 2003.

Čechovská, I., Miler, T. Plavání. Praha: Grada Publishing, 2008.

Čechovská, I., Novotná, V., Milerová, H. Aqua- fitness. Praha: Grada Publishing, 2003

Pravidla synchronizovaného plavání.

Pravidla vodního póla.

Pravidla skoků do vody.

Pravidla plavání s ploutvemi.

Klečková, J. Synchronizované plavání. Skripta FTVS UP. Olomouc: UP Olomouc, 1992.

Miler, T. Záchranář - bezpečnost a záchrana u vody. Praha: VZS ČČK, 1999.

Jursík, D., Laurencová, S. Metodika plaveckého výcviku a umeleckého plávania. Skriptá FTVŠ UK Bratislava: 1974.

Pravidla synchronizovaného plavání. Překlad Vostárková, K. Praha: ČSPS, 2002 

Čermáková, M. Základy sportovního tréninku skoků do vody. Skripta ITVS. Praha: Stát. pedag. nakl., 1964.

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Irena Svobodová (20.09.2018)

Prohloubení vědomostí a zkušeností z plavání a jiných plaveckých sportů. Praktické a teoretické osvojení základních plaveckých dovedností, techniky plaveckých způsobů a základů ostatních plaveckých sportů. Informace a praxe v dalších plaveckých sportech, synchronizované plavání - pravidla, nácvik základních dovedností, vodní pólo - nácvik základních herních činností, skoky do vody - nácvik techniky některých jednoduchých skoků, význam a vzájemné využití pohybových dovedností různých plaveckých sportů, teoretické vědomostní testy. 

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Irena Svobodová (30.09.2021)

- 85% účast na výuce

- vedení míče plaveckým způsobem kraul - 50m 

- skok z 3m prkna - muži šipka, ženy skok po nohou

- pád z 1m prkna nazad

 

Cíl a obsah předmětu, stejně jako požadavky na ukončení předmětu, zůstávají i v distanční výuce nezměněné, mění se pouze forma výuky.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK