PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Didaktika psychomotorických aktivit - OPNT2T114A
Anglický název: Didactics of motology activities
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 50 / neurčen (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Hana Dvořáková, CSc.
Vyučující: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (19.05.2019)
Teoretické znalosti z oblasti psychomotoriky ověřené v praktických výstupech a jejich analýza
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (19.05.2019)

Karásková, V. Zábavná cvičení s mentálně postiženými dětmi. Olomouc: UP 1997. ISBN 80-7067-938-7.

Adamírová, V. Psychomotorika

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (01.02.2019)

Aktivní účast ve výuce a výstup, připravený na zadané téma.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (19.05.2019)

Předmět je zčásti teoretický - forma výkladu se začleněním tohoto předmětu do systému TK a praktický s představením konkrétních psychomotorických pohybových aktivit uplatnitelných nejen v ATV. Samotná realizace cvičení uplatňuje i využití různých pomůcek, materiálů a specifických pomůcek, přímo pro psychomotoriku vyráběných.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Jahodová, Ph.D. (19.05.2019)

Aktivní účast ve výuce, výstup na zadané téma.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK