PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Pedagogická praxe na SŠ - OPNT2T113A
Anglický název: Pedagogical practice at secondary schools
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/3, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 25 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Lucie Kainová
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (30.10.2019)
V předmětu Pedagogická praxe se studenti zaměřují na rozvoj didaktických dovedností ve svém zaměření. Hlavní pozornost je věnována konkrétním ukázkám ze školní praxe z výuky předmětů praktického zaměření svého oboru na SOŠ. Analyzovaná témata se budou dotýkat sdílení informací, zkušeností a výukových materiálů, osobního vzdělávacího prostředí žáka a učitele.
Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (30.10.2019)


ČAPEK, R. Pedagogická praxe pro studenty: (od hospitace k souvislé praxi). Hradec Králové : Gaudeamus, 2001. ISBN 80-7041-412-X.
Pedagogická praxe: metodické pokyny. Plzeň : Západočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2000. ISBN 80-7082-659-2.
PETTY, G. Moderní vyučování. Praha : Portál, 1996. ISBN 80-7178-070-7.
PODLAHOVÁ, L. Pedagogická praxe: průvodce pro současné studenty a budoucí učitele. Olomouc : Univerzita Palackého, 1998.  ISBN 80-7076-793-7.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (30.10.2019)

rozvíjet schopnost pozorovat výuku s akcentem na práci žáků a učitele
rozvíjet dovednost vést záznam pozorování vyučování na hospitacích
prezentace a následný rozbor vybraného tematického celku před ostatními posluchači a před kamerou
realizace vlastních vyučovacích výstupů, vedení studentů ve vyučovacím procesu

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Martin Dlouhý, Ph.D. (30.10.2019)

Aktivní práce ve škole v průběhu pedagogické praxe.
Vypracování a úspěšné splnění zadaných úloh k řešení (hospitační záznamy, modelové přípravy na výuku).
Vypracování seminární práce z oblasti zaměření předmětu.
Odevzdaný úkol může být vrácen k úpravě či přepracování.
Uznané úkoly zakládají důvod k udělení zápočtu.
Zápočet má řádný a dva opravné termíny.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK