PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Atleticko – herní kurz - OPNT2T108A
Anglický název: Athletic - Gaming Course
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 30 (999)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Ladislav Pokorný
PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Vyučující: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
PaedDr. Ladislav Pokorný
Záměnnost : ON2320012
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (13.10.2017)
Atletická část: Intenzivní soustředění na procvičování atletických disciplín s využitím tréninkových metod a prostředků a způsobů relaxace a regenerace. Herní část: Intenzivní soustředění na nácvik herních činností jednotlivce, herních kombinací a herních systémů netradičních sportovních her, které se nevyučují v průběhu semestrů.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (13.10.2017)

Vytvořit představu o komplexním pojetí atletického tréninkového procesu a využít podmínky špičkového sportovního centra k rozšíření a zdokonalení některých atletických a herních dovedností.

Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (13.10.2017)

Atletická část:

Millerová,V. a kol. Základy atletického tréninku. Praha: UK, 1994.

Vindušková,J., Kaplan,A., Metelková,T. Atletika. Praha: Svoboda, 1998.

Herní část:

Dobrý,L. Didaktika sportovních her. Praha: SPN, 1988.

Aktualizace pravidel sportovních her: http://www.sportovnipravidla.cz

Sylabus -
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (13.10.2017)

Atletická část,

osobní zdokonalování v disciplínách atletických vícebojů,

informace a základy dalších atletických disciplín (disk, tyč, trojskok),

využití tréninkových metod a prostředků ve spojení s formami regenerace a relaxace (teplý bazén, plavání, sauna).

Herní část,

základy netradičních sportovních her- frisbee, beach volejbal, softbal, lekce tenisu, nohejbalu,

organizace soutěže (turnaje) ve zvolené hře.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (08.11.2019)

Zápočet - absolvování atletického víceboje a kontrolních utkání ve sportovních hrách, prokázání znalostí z didaktiky těchto sportů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK