PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Didaktika atletiky - OPNT2T106A
Anglický název: Didactics of Athletics
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z+Zk [HT]
Počet míst: 25 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PaedDr. Mgr. Jiří Ryba, CSc.
Vyučující: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (11.06.2019)
Technika a pravidla běžeckých disciplín. Didaktika běžeckých disciplín (rychlý vytrvalostní běh, starty, štafetový a překážkový běh). Technika a pravidla skokanských disciplín. Didaktika skokanských disciplín (skok vysoký a daleký, skok o tyči). Technika a pravidla vrhačských disciplín (míček, oštěp, koule, disk). Atletické víceboje (pravidla, organizace, režim tréninků a závodů, atletické víceboje v rámci školní TV a školních soutěží). Motivace v atletice. Aplikace motorického učení. Využití didaktických stylů v atletice. Trénink žactva. Strečink a relaxace v atletickém tréninku. Pohybové hry zaměřené na průpravu pro sprint, překážky, štafety a starty. Pohybové hry zaměřené na průpravu pro skoky. Pohybové hry zaměřené na průpravu pro hody a vrhy. Příprava a organizace atletických závodů. Problematika výuky atletiky u žáků na ZŠ a SŠ. Pedagogické výstupy.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (11.06.2019)

DOSTÁL E., VELEBIL V. a kol. Didaktika školní atletiky. Praha: UK, 1992. ISBN 1041 – 6609.

RYBA, J. Atletické víceboje. Praha: Olympia, 2002, 182s. ISBN 80-7033-584-X.

,RYBA, J. Vybrané kapitoly z didaktiky školní tělesné výchovy. Hradec Králové: Gaudeamus, 1996, ISBN 80-7041-290-9.

KAPLAN, A., VÁLKOVÁ, H. Atletika pro děti a jejich rodičeučitele a trenéry. Praha: Olympia, 2009, ISBN 978-80-7375-156-1.

VINDUŠKOVÁ,J.a kol.Základy atletiky. Praha: UK FTVS, 2006, 360s. ISBN 80 – 7033 – 570 –X.

JEŘABEK, P. Atletická příprava děti a dorost. Praha: Grada, 2008, ISBN 978-80-247-   0797-6.

VINDUŠKOVÁ, J., KAPLAN, A., METELKOVÁ, T. Atletika. Edice metodických textu pro školní i mimoškolní tělesnou výchovu a sport 11 – 15letých žáků. Praha: Svoboda, 1998, ISBN 80-205-0528-8

Tělesná výchova a sport mládeže: odborný časopis pro učitele, trenéry a cvičitele -- ISSN 1210-7689

RYBA, J. Některé aspekty prevence funkčních  posturálních poruch u sportujících dětí. Hradec Králové: Gaudeamus, 2013, ISBN 978-80-7435-333-3.

 

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (11.06.2019)

Výuka atletiky na ZŠ.  Motivace v atletice, didaktické styly v atletice, trénink žactva, strečink a relaxace, pohybové hry v atletice, příprava a organizace atletických závodů, příprava atleticky zaměřené výukové jednotky TV, náslechy v atleticky zaměřených hodinách TV, pedagogické výstupy a jejich hodnocení 

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. PaedDr. Ladislav Kašpar, Ph.D. (11.06.2019)

zápočet : Aktivní účast na výuce, pedagogický výstup, včetně přípravy,

zkouška: ústní - řešní konkrétní situace ve výuce atletiky, aplikace metodických postupů při výuce atletiky 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK