PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
TV lékařství a traumatologie - OPNT2T101A
Anglický název: Traumathology and sports medicine
Zajišťuje: Katedra tělesné výchovy (41-KTV)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2020
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: 30 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PaedDr. Ladislav Pokorný
Vyučující: PaedDr. Ladislav Pokorný
Záměnnost : ON2320001
Anotace -
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (19.02.2019)
Vytvoření znalostního a dovednostního předpokladu pro kvalifikované poskytováni první pomoci při úrazech v tělesné výchově a sportu. Seznámení se se zásadami hygieny a úrazové prevence v tělovýchovném procesu.
Literatura
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (19.02.2019)

Drábková, J., Malá, H. Vádemékum novinek neokladné péče. Praha: Grada, 1999.

Paneš, V. Vybrané kapitoly z chirurgie, traumatologie, ortopedie a protetiky. Olomouc: Epava, 1993.

Sylabus
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (19.02.2019)

Traumatologie - úvod, vymezení předmětu, úraz, úrazovost, úrazy dětí, rozdělení poranění. První pomoc - obecné zásady, KPC resuscitace, otevřená poranění - nauka o ranách, ošetření, hojení, první pomoc při velkých ztrátách krve. Tepelná poranění, přehřátí, tepelný úpal, vyčerpání z parna, sluneční úpal, vychladnutí a omrznutí. Tonutí. Zavřená poranění měkkých tkání - otřesy, pohmoždění, poranění povázek a svalů, poranění šlach, cév, nervů a kloubů, hrudníku a břicha. Zavřené a otevřené poranění kostí - zlomeniny, dětské zlomeniny. TV lékařství - vymezení předmětu, ontogeneze a pohyb, působení jednotlivých sportů na organismus, únava, obezita. Pohybová aktivita a postižení hybné soustavy. Příčiny a mechanismy sportovních úrazů. Hygiena TV procesu. Zápočtové požadavky - aktivní účast, seminární práce.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PaedDr. Ladislav Pokorný (20.05.2019)

Praktický test znalostí hodnocení zdravotního stavu žáka (sportovce), první pomoc při sportovních úrazech.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK