PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Psychopatologie - OPBY2P132B
Anglický název: Psycho-Pathology
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: 45 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY2P101A, OPBY2P108A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (21.01.2022)
Předmět uvádí studenty do základních poznatků z oblasti psychopatologie s důrazem na psychické poruchy v dětství a dospívání a jejich vliv na školní vývoj. Pozornost je věnována i tomu, jaké mají učitelé a školy možnosti v podpoře psychického zdraví dětí a dospívajících.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (29.01.2021)

Orel, M. a kol. Psychopatologie. 3. vyd. Praha: Grada, 2020. 432 s. ISBN 978-80-271-2529-6.

Vágnerová, M. Současná psychopatologie pro pomáhající profese. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. 815 s. ISBN 978-80-262-0696-5

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (21.01.2022)

Pro získání zápočtu je potřeba odevzdat dva povinné úkoly (dle zadání a v termínu) na platformě Moodle a úspěšně absolvovat závěrečný písemný test (min. úspěšnost 50 %). Odevzdání úkolů je podmínkou pro možnost absolvovat test. Všechny požadavky budou upřesněny v Moodle.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Lenka Kollerová, Ph.D. (21.01.2022)

1.     Mentální retardace a pervazivní vývojové poruchy

2.     Poruchy pohlavní identity

3.     Specifické vývojové poruchy školních dovedností

4.     Hyperkinetické poruchy

5.     Poruchy chování a emoční poruchy

6.     Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK