PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Psychohygiena - OPBY2P128B
Anglický název: Mental Health
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2020 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 40 (40)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY2P108A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (08.09.2018)
Předmět má prožitkový charakter a vede studenty k osvojení vybraných psychohygienických technik, které může pedagogický pracovník v praxi využít. Těžiště poznatkové části předmětu spočívá v problematice zvládání stresu a umožňuje hlubší pochopení příčin, projevů a následků zátěžových situací v každodenním životě člověka.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (08.09.2018)

Cílem předmětu je zprostředkování základních poznatků a dovedností z oblasti moderní psychohygieny.

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (31.01.2021)

V případě nepříznivé epidemiologické situace proběhne v LS 2021 výuka tohoto předmětu distančně, s využitím platforem Zoom a LMS Moodle. Zpřesněné informace a případný odkaz na on-line setkání obdrží přihlášení studenti e-mailem.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (09.09.2018)

BEDRNOVÁ, E., PAUKNEROVÁ, D. a kol. Management osobního rozvoje: Duševní hygiena, sebeřízení, efektivní životní styl. Praha : Management Press, 2015. ISBN 978-80-7261-381-6.

FONTANA, D. Stres v práci a v životě. Praha : Portál, 2016. ISBN 978-80-262-1033-7.

NEŠPOR, K. Sebeovládání. Praha :m Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0827-3.

NEŠPOR, K. Duševbní pružnost v každodenním životě. Praha : Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0778-8.

SLEZÁČKOVÁ, A. Průvodce pozitivní psychologií: Nové přístupy, aktuální poznatky, praktické aplikace. Praha : Grada, 2012. ISBN 978-80-2473507-8.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (09.09.2018)

Zápočet bude udělen na základě aktivní účasti na seminářích (předpokládá se nácvik vybraných psychohygienických technik) a závěrečné sebezkušenostní reflexi.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D. (10.09.2018)

1. Psychohygiena a její význam.

2. Zásady racionálního time-managementu.

3. Hygiena spánku.

4. Sebepoznání a sebevýchova.

5. Principy psychogenního a nepsychogenního přeladění organismu.

6. Syndrom vyhoření a jeho prevence.

7. Praktikum vybraných psychohygienických technik.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK