PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Environmentální vzdělávání - OPBY2P125B
Anglický název: Environmental Education
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017 do 2021
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: 40 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Alena Thorovská
Vyučující: PhDr. Alena Thorovská
Neslučitelnost : OPBB2B102A
Prerekvizity : OPBY2P101A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Alena Thorovská (28.02.2018)
Předmět Environmentální vzdělání pojednává o základní environmentální problematice ve vztahu k lokáním i globálním problémům se akcentem na souvislost mezi životním prostředím a zdravím.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Alena Thorovská (28.02.2018)

Cílem předmětu je seznámit se současnými globálními problémy životního prostředí s akcentem na subjektivní vnímání životního prostředí a jeho vlivu na zdraví.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Alena Thorovská (28.02.2018)

ČERNOUŠEK, M. Psychologie životního prostředí. Praha: Karolinum, 1992.

MOLDAN, B. Ekologie, demokracie, trh. Praha: Informatorium MŽP ČR, 1992.

PALATÝ, J. Toxikologie a životní prostředí, Praha: VČHT FTOP, 1993.

LORENZ, K. 8 smrtelných hříchů člověka. Praha: Akademia, 2000.

KOHÁK, E. Zelená svatozář: Kapitoly z ekologické etiky. Praha: Sociologické nakladatelství, 2003.

KELLER, J. Až na dno blahobytu: (ke společenským kořenům ekologické krize) Brno: Hnutí Duha, 1993.

KOHÁK, E. Závod s časem: Texty z morální ekologie. Praha: Torst, 1996

KOLÁŘSKÝ, R. Filosofie a současná ekologická krize. Praha: Filosofia, 1998.

LORENZ, K. Odumírání lidskosti. Praha: Mladá fronta, 1997.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Alena Thorovská (28.02.2018)

Aktivní účast - alespoň 70%. Zpracování zadaného úkolu.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Alena Thorovská (28.02.2018)

1. Základní ekologické a environmentální pojmy a jejich souvislosti.

2. Vývoj vztahu člověka k přírodě a životnímu prostředí. Globální problémy.

3. Vliv antropogenní činnosti na životní prostředí (atmosféru, hydrosféru, pedosféru), společná zodpovědnost za životní prostředí. Dobrovolné dohody a přístup k ochraně životního prostředí. Vztah stát - průmysl - spotřebitel.

4. Nezbytnost provázanosti ekologického myšlení a sociálních věd. Psychologie a ekologie, vnímání životního prostředí.

5. Životní prostředí jako zdroj informací. Životní prostředí a zdraví. Sociální systém a životní svět, životní prostředí a mezilidské interakce, lidské teritoriální chování, problém přelidnění, ekologická psychologie soukromí.

6. Stav a problémy životního prostředí v ČR.

7. Životní prostředí a děti -  možnosti naplňování EV v prostředí školy.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK