PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Vybrané kapitoly z biologie - OPBY2P122B
Anglický název: Chosen Chapters of Biology
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: 35 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Alena Thorovská
Vyučující: PhDr. Alena Thorovská
Korekvizity : OPBY2P101A
Neslučitelnost : OPBB2B102A
Je záměnnost pro: OKBY2P122B
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Alena Thorovská (28.02.2018)
Předmět vybrané kapitoly z biologie je určen pro studenty jiných než biologických oborů. Studenti tak mají možnost doplnit své středoškolské znalosti zejména z mikrobiologie, botaniky, zoologie a působení léčiv v návaznosti na problematiku ochrany zdraví. Studenti mohou předmět volit jako doplněk výuky somatologie.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (19.08.2017)

Cílem předmětu je získání základních znalostí z mikrobiologie, botaniky, zoologie a působení léčiv v návaznosti na problematiku ochrany zdraví. Studenti mohou předmět volit jako doplněk výuky somatologie

Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Alena Thorovská (29.09.2020)

Materiály k jednotlivým přednáškám budou dostupné v Moodle. https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=10773 Přístup získají zapsaní studenti. Dále zde naleznou informace o možnostech on-line konzultací.

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Alena Thorovská (29.10.2019)

ALTMANN, H. Jedovaté rostliny, jedovaté živočichové.  Praha : Knižní klub, 2004. ISBN 80-242-1156-4.

BODLÁK, J. Byliny v léčitelství, v kosmetice a v kuchyni, Olomouc : Poznání, 2005. ISBN 80-86606-40-6.

CELER, V. Obecná virologie. Hradec Králové : Nucleus HK, 2010. ISBN 80-87009-70-3.

Nový přehled biologie.1. vyd. Praha : Scientia, 2003. 797 s. ISBN 80-7183-268-5.

STARÝ, F. Rostliny pro zdraví. První české vydání. Praha: Aventinum, 2015. 224 stran. ISBN 978-80-7442-059-7.

VALÍČEK, P. Rostliny pro zdraví život. Benešov : Start, 2014. ISBN 80-86231-60-0.

VALIČEK, P. Houby a jejich léčivé účinky. Benešov : Start, 2011. ISBN 80-86231-54-9.

ZÁVODSKÁ, R. Biologie buněk: základy cytologie, bakteriologie, virologie. Praha : Scientia, 2006. ISBN 80-86960-15-3

KOŘÍNKOVÁ, K. Obecná parazitologie: význam a biologie parazitů. Ústí nad Labem : Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta, 2006. ISBN 80-7044-798-2.

ROZSYPAL, S. Bakteriologie a virologie. 1. vyd. Praha : Scientia, 1994. ISBN 80-85827-16-6.

ZACKER, CH. Bylinky a koření: zdraví z přírody v naší kuchyni: podrobný lexikon od A do Z: pěstování, sklízení a konzervování: více než 120 receptů. 1. vyd. Praha : Ikar, 2006. ISBN 80-249-0791-7.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: PhDr. Alena Thorovská (04.09.2017)

Požadavky k zápočtu:docházka min. 80%, úspěšné absolvování zápočtového testu - otázky mohou být uzavřené i otevřené (min. 70%).  Pro získání zápočtu lze využít maximálně tři termíny.

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Alena Thorovská (01.09.2017)

1. Mikrobiologie, problematika virů a bakterií, kvasinky, mikroorganismy jako původci nemocí, antibiotika, dezinfekce apod.

2. Botanika - léčivé i jedovaté rostliny, jejich zneužití jako návykových látek, využití léčivých rostlin a jejich účinky, koření a jeho použití v pokrmech, afrodiziaka, poznávání vybraných rostlin, geneticky modifikované rostliny apod.

3. Zoologie se zaměřuje na témata vztahující se k původcům nemocí, jedovatým živočichům, hospodářským zvířatům a jejich chovu, využívání živočišných produktů v kosmetice apod.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK