PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Úvod do teorie pohybových aktivit dětí se zdravotním oslabením - OPBY2P115A
Anglický název: Introduction to the theory of physical activities of children with weakening
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/0, Z [HT]
Počet míst: 45 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY2P111A
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.12.2018)
Předmět přináší vhled do teoretického zázemí pohybových aktivit u různých druhů zdravotních oslabení. Má motivační charakter pro hlubší studium dané problematiky, rozvíjí vztah k pohybovým aktivitám a sportu. Poskytuje základ pro výchovnou, lektorskou a poradenskou činnost v otázkách celoživotního provádění pohybových činností podporujících zdraví. Předmět předkládá vhodné a doporučované pohybové aktivity u různých druhů zdravotně oslabených žáků.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.12.2018)

Cílem předmětu je získání přehledu a uvedení do teoretického zázemí pohybových aktivit u různých druhů oslabení v širších souvislostech filozofických, společenských i z hlediska životního stylu člověka jako jednotlivce

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.12.2018)

KUČERA, M.;, KOLÁŘ, P.; DYLEVSKÝ, I. et al. Dítě, sport a zdraví. vyd. Semily: Galén, 2011. ISBN 9788072627127.

MÁČEK, M.; MÁČEK, J.; et al. Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. 1. vyd. Semily: Galén, 2011. ISBN 978-80-7262-695-3

MARCUS, B. H.; FORSYTH, L. H. Psychologie aktivního způsobu života: Motivace lidí k pohybovým aktivitám. Praha : Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-654-4

PERIČ, T.; DOVALIL, J. Sportovní trénink. 1. vyd.  České Budějovice: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-2118-7.

HOŠKOVÁ, B. a kol. Vademecum, ZTV - (druhy oslabení) Praha : Karolinum 2013.

KUDLÁČEK, M. a kol. Aplikované pohybové aktivity osob s tělesným postižením. Olomouc: FTK UPOL, 2013. ISBN 978-80-244-3938-9.

VÉLE, F. Kineziologie. Praha: Triron, 2006. 365s. ISBN 80-7254-837-9

 

DAĎOVÁ, K.; ČICHOŇ, R.; ŠVARCOVÁ, J.; POTMĚŠIL, J. Klasifikace pro výkonnostní sport zdravotně postižených. Praha, Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1520-2.

MACHOVÁ, J.; KUBÁTOVÁ, D. Výchova ke zdraví. Praha: Grada, 2009. 296 s. ISBN 978-80-247- 2715-8

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: Mgr. Eva Nechlebová, Ph.D. (10.03.2022)

 

Výuka je pouze prezenční.

 Pro komunikaci v předmětu zůstává stejná GC třídai (stejný kód xcluizk ), pokud jste již přihlášeni, tak se nic nemění. 

Požadavky k ukončení:

Písemný test - součástí testu jsou znalosti ze ZS i LS - úspěšnost na min. 75 %.

Je možný jeden řádný termín a dva opravné termíny zápočtového testu.

 

 

Sylabus -
Poslední úprava: PhDr. Jaroslava Hanušová, Ph.D. (13.12.2018)

1. Pohybové aktivity u žáků s diabetes mellitus.

2. Ovlivňování a pohybové aktivity u žáků s nadváhou a obezitou.

3. Vhodné pohybové programy a výuka u dětí se smyslovými vadami.

4. Pohyb u dětí s respiračními onemocněními.

5. Pohybové aktivity u dětí se zažívacími onemocněními.

6. Pohyb a režimová opatření u dětí se srdečně – cévními chorobami.

7. Pohyb u dívek s gynekologickými oslabeními (bolestivá menstruace, vazové bolesti …).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK