PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Výživa I - OPBY2P106A
Anglický název: Nutrition I
Zajišťuje: Katedra pedagogiky (41-KPG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0, Z [HT]
Počet míst: 60 / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Vyučující: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D.
Prerekvizity : OPBY2P102A
Je prerekvizitou pro: OPBY2P109A, OPBY2P130B
Je záměnnost pro: OKBY2P106A
Anotace -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (19.01.2018)
Předmět poskytuje studentům základní poznatky o významných živinách obsažených v poživatinách, o složení potravin rostlinného i živočišného původu a o příjmu energie výživou. U jednotlivých živin jsou zmíněny i jejich základní metabolické pochody v organizmu. V předmětu jsou probírána aktuální výživová doporučení a při té příležitosti je kladen důraz i na výchovu ke správným výživovým a stravovacím zvyklostem. Cílem předmětu je objasnit studentům základní pojmy z oblasti výživy, seznámit je s hlavními složkami potravin, s výživovými zvyklostmi a se zásadami racionální výživy. Během výuky se studenti seznámí s některými onemocněními souvisejícími s nesprávným způsobem stravování.
Cíl předmětu -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (19.01.2018)

Cílem předmětu je objasnit studentům základními pojmy z oblasti výživy, seznámit je s hlavními složkami potravin, se zásadami správné výživy, racionální výživy a výživovými zvyklostmi. Podat základní informaci o chorobách plynoucích z nesprávného způsobu stravování i některých metabolických onemocněních.

Literatura -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (28.10.2019)

 

 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ. Víš, co jíš? [online]. 2018 [cit. 2018-01-04]. Dostupný z: http://www.viscojis.cz/

PÁNEK, J.;POKORNÝ J.; DOSTÁLOVÁ J. Základy výživy a výživová politika. VŠCHT Praha, 2007. ISBN: 978-80-7080-468-1 

MARÁDOVÁ, Eva. Výživa a hygiena ve stravovacích službách. 2. vyd. Praha : VŠH, 2007. 196 s. ISBN 978-80-86578-69-9

VELÍŠEK, J. Chemie potravin I. - III. Tábor : OSSIS, 1999. ISBN 80-902391-5-3

Výživa a zdraví. Praha: Raabe, 2012, 84 s. Dobrá škola. Výchova ke zdraví, 1. ISBN 978-80-87553-69-5.

KŘEMEN, Jaromír, Eva KOTRLÍKOVÁ a Štěpán SVAČINA. Enterální a parenterální výživa. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2009, 139 s. Aeskulap. ISBN 978-80-204-2070-1.

Požadavky ke zkoušce -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (07.01.2023)

Vypracování všech úkolů  zadaných k danému předmětu v Moodle  a jejich odevzdání v předem daném termínu (nutné získat minimálně 60 b. z každého průběžného úkolu).

Pokud nebudou všechny zadané úkoly odevzdány v Moodle v uvedeném termínu nebo student z každého průběžného úkolu nezíská min. 60 b., nebude připuštěn k závěrečnému testu a nesplní tak všechny požadavky ke zkoušce, a tudíž si bude muset předmět opakovaně zapsat v dalším roce!!

Ze závažných důvodů si student může před daným termínem odevzdání úkolu do Moodle písemně (e-mailem) požádat o  posunutí termínu odevzdání na jiný. předem určený, termín.

K úspěšnému absolvování zápočtu má student tři pokusy. Řádný a první opravný termín atestu  bude realizován v písemné podobě (otevřené i uzavřené otázky), druhý opravný termín atestu bude v podobě ústního přezkoušení.

Sylabus -
Poslední úprava: Ing. Bc. Alena Váchová, Ph.D. (19.01.2018)

 

1. Základní terminologie. Funkce stravy.

2. Strava jako zdroj energie. Strava jako zdroj vody.

3. Význam bílkovin ve výživě.

4. Význam sacharidů ve výživě.

5. Význam lipidů ve výživě.

6. Minerální látky a stopové prvky.

7. Vitaminy.

8. Další prospěšné složky stravy. Zvyšování výživové hodnoty stravy.

9. Trávení a vstřebávání živin. Biochemické pochody.

10. Onemocnění související s výživou.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK