PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Tvorba nositelů Nobelových cen za literaturu - OPBG2G147B
Anglický název: Works of Literature Nobel Prize Laureates
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D. (03.02.2020)
Cílem kurzu je poskytnout studentům hlubší znalosti děl německy píšících nositelů Nobelovy ceny. Tvorba těchto autorů (jde zejména o tyto autory: T. Mann, H. Hesse, H. Böll, G. Grass, N. Sachsová, E. Canetti, E. Jelineková, H. Müllerová, P. Handke) je pojímána v kontextu historického a společenského vývoje ve 20. a 21. století a v kontextu ostatní německy psané, evropské a světové literatury. Cílem semináře je estetické a myšlenkové osvojování vybraných děl výše uvedených autorů, rozvíjení komunikativních dovedností studentů a nalézání možností didaktického využití literárních textů ve výuce na základních a středních školách v České republice.
Literatura
Poslední úprava: PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D. (03.02.2020)

1. BARNER, W. (Hg.) Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. München: 1994. ISBN 3-406-38660-1.

 

2. HOERERS, P. Die Kultur von Weimar: Durchbruch der Moderne. Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert. Band 5). Berlin: Bebra Verlag, 2008,

ISBN 978-3-89809-405-4.

 

3. GLASER, H. Die Kulturgeschichte der Bundesrepublik Deutschland. Bd. I-III. Tübingen: 1990. ISBN 3-596-10530-7.

 

4. GLASER, H. (Hg.) Deutsche Literatur - eine Sozialgeschichte. Reinbek bei Hamburg: 1983. ISBN 3-499-16258-X

 

5. KAES, A.(Hg.) Weimarer Republik (1918-1933). (Reihe: Manifeste zur deutschen Literatur). Stuttgart: 1983. ISBN 3-476-00414-7.

 

6. NÜRNBERGER, H. Geschichte der deutschen Literatur. 25., völlig neu bearbeitete Auflage. Münschen: Bayerischer Schulbuch-Verlag, 2006. ISBN 978-3762725312.

 

7. ZEMAN, H. (Hrsg.) Literaturgeschichte Österreichs. von den Anfängen im Mittelatler bis zur Gegenwart. 2., überarbeitete und aktualisierte Auflage. Freiburg im Breisgau: Rombach, 2014, ISBN 978-3-7930-971.

 

8. ZEYRINGER, K, und GOLLNER H. Eine Literaturgeschichte: Österreich seit 1650. Innsbruck: Studien Verlag, 2012, ISBN 978-3-7065-4972-1.

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D. (14.02.2023)

Pro udělení zápočtu je nutné včasné a pečlivé plnění zadávaných úkolů, aktivní účast na výuce a samostatné vypracování referátu na zvolené téma včetně následné konzultace referátu. 

Požadavky kladené na referát

Referát na zvolené téma musí být vypracován samostatně. Jeho rozsah musí činit alespoň 3 normostrany. Nedílnou součástí referátu je výběr a didaktická příprava alespoň tří ukázek z probíraného díla a jejich rozmnožení pro ostatní studenty. To platí i tehdy, je-li tématem referátu autorova biografie. Součástí referátu je i uvedení použité literatury včetně elektronických pramenů. Během 14 dnů po přednesení referátu musí být referát odeslán elektronicky na adresu broukalova@braillnet.cz.

Sylabus - němčina
Poslední úprava: PhDr. Ing. Jindra Broukalová, Ph.D. (15.02.2023)

22. 2.

Einleitung

 

1. 3.

Referat Gerhart Hauptmann: Bahnwärter Thiel

Das Reale und Mystische in Hauptmanns Text

Der deutsche Naturalismus und seine Beziehung zu ausländischen Vorbildern

Die Eisenbahn als kulturelles Phänomen des 19. und 20. Jahrhunderts

 

8. 3.

Referat Thomas Mann: Tristan

Manns Auseinandersetzung mit der Dekadenz

 

8. 3.

Referat Thomas Mann: Der Tod in Venedig referující: M. Dostálová

Künstlerproblematik bei Thomas Mann

Mythologie in der modernen Kultur

 

15. 3.

Referat Thomas Mann: Mario und der Zauberer

Manns Auseinandersetzung mit dem Faschismus

Das deutsche Exil

Familie Mann im Exil

Die Rolle der Tschechoslowakei bei der Unterstützung der deutschen Exilanten

 

22. 3.

Referat Hermann Hesse: Unterm Rad

Hesses Kritik des autoritären wilhelminischen Schulsystems

 

22. 3.

Referat Hermann Hesse: Der Steppenwolf

Das Moderne und Traditionelle bei Hermann Hesse

 

29. 3.

Referat Heinrich Böll: Billard um halbzehn

Bölls narrative Strategien

Bölls Auseinandersetzung mit dem Nazismus und mit der  Nachkriegszeit in der BRD

 

5. 4.

Referat Günter Grass: Katz und Maus

Grass als Darsteller des Alltags in der nazistischen Diktatur

 

5. 4.

Referat Günter Grass: Grimms Wörter

Brüder Grimm als literarische Figuren

 

12. 4.

Referat Elias Canetti: Masse und Macht

Macht und Ůberleben

Masse als Phänomen der menschlichen Gesellschaft

 

12. 4.

Referat Herta Müller: Heute wäre ich mir lieber nicht begegnet

Verfolgung und Freiheit

Deutsche Literatur au¨erhalb der deutschsprachigen Länder

 

19. 4.

Referat Elfriede Jelinek: Ein Sportstück

Sport und Gewalt

 

19. 4. 

Referat Peter Handke: Publikumsbeschimpfung

Formale Experimente in Literatur und Theater

26. 4 Abschluss

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK