PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Německá literatura z českých zemí - OPBG2G146B
Anglický název: German Literature in Bohemia and Moravia
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1, Z [HT]
Počet míst: 30 / 30 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc.
Anotace
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (26.01.2023)
Cílem kurzu je získat orientaci ve specifické oblasti německy psané literatury, která je součástí kulturních dějin naší země. Německo-rakousko-české kulturní a literární vztahy pochopit jako součást společné historie střední Evropy. Obsahové zaměření přednášky: Německy psaná literatura v Praze a v českých zemích na přelomu 19. a 20. století. Novoromantismus a mýtus Prahy. Hlavní představitelé (F. Adler, H. Salus, P. Leppin, G. Meyrink, R.M. Rilke, L. Perutz aj.). První světová válka. Vznik ČSR. M. Brod jako organizátor "expresionistické" generace. Představitelé: F. Kafka, O. Baum, P. Kornfeld, F. Werfel, L. Winder, W. Haas aj. Obsahové zaměření semináře: Interpretace vybraných děl uvedených autorů (např. Rilke, Meyrink, Kafka).
Cíl předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (30.01.2022)

Cílem kurzu je získat orientaci ve specifické oblasti německy psané literatury, která je součástí kulturních dějin naší země. Německo-rakousko-české kulturní a literární vztahy pochopit jako součást společné historie střední Evropy.

Literatura
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (30.01.2022)

1. Mühlberger, J. Geschichte der deutschen Literatur in Böhmen 1900-1930. München; Wien : 1981.

2. Mikulášek, A.; Glosiková, V.; Schulz, A.B. Literatura s hvězdou Davidovou. Slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století. Praha : Votobia, 1998. ISBN 80-722-019-4.

3. Weltfreunde. Konferenz über die Prager deutsche Literatur. Praha : Academia, 1967.

4. Wolkan, R. Geschichte der deutschen Literatur in Böhmen und in den Sudetenländern. Augsburg : 1925.

5. Brod, M. Život plný bojů. Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 1994. ISBN 80-85844-00-1.

6. Brod, M. Pražský kruh. Praha : Akropolis, 1993. ISBN 80-85770-03-2.

7. Kneidl, P. Pražská léta německých a rakouských spisovatelů. Praha : Pražská edice, 1997. ISBN 80-901509-3-4.

8. Kosatík, P. Menší knížka o německých spisovatelích z Čech a Moravy. Praha : Nakladatelství Franze Kafky, 2001. ISBN 80-85844-79-6.

9. Schiffkorn, A. (Hg.) Böhmen ist überall. Linz : Ed. Grenzgänger, 1999.

10. Kautman, F. Svět Franze Kafky. Praha : Nakladatelství Torst, 1990. ISBN 80-900149-1-7.

11. Krolop. K. Studie o německé literatuře. Praha : Triada, 2018. ISBN 9 788074 742330.

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (29.01.2023)

Požadavky:

- účast 80% 

- příprava interpretace vybraných lit. textů a aktivita v seminářích

- ukončení kurzu: rozšířená anotace lit. textu dle vlastního výběru

Sylabus
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (29.01.2023)

- Vývoj německy psané literatury v Praze a v českých zemích na přelomu 19. a 20. století (Auguste Hauschner, B. von Suttner, F. Mauthner ad.)

- Vliv moderny

- Impresionismus, Novoromantismus a mýtus Prahy

- Hlavní představitelé (Friedrich Adler, Hugo Salus, Paul Leppin, Gustav Meyrink, Rainer Maria Rilke, Leo Perutz aj.)

- První světová válka. Vznik ČSR: Max Brod jako organizátor své (částečně "expresionistické") generace. Představitelé: Franz Kafka, Oskar Baum, Paul Kornfeld, Franz Werfel, Ludwig Winder, Willy Haas aj.

- Obsahové zaměření semináře: Analýza a interpretace vybraných děl (lit. texty R. M. Rilka, F. Kafky, G. Meyrinka)

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: doc. PhDr. Viera Glosíková, CSc. (29.01.2023)

Požadavky:

- účast 80% 

- příprava interpretace vybraných lit. textů a aktivita v seminářích

- rozšířená anotace k interpretaci jednoho lit. díla

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK