PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Analýza literárních textů - OPBG2G144B
Anglický název: Analysis of Literary Texts
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Eva Markvartová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.01.2022)
Analýza textů se zaměří na dílčí fenomény reprezentující zajímavé aspekty děl z pohledu jejich tematické (např. aspekt genderu, autobiografické motivy, fantazie jako součást tvůrčí metody) nebo strukturní či jazykové komponenty. Předmětem analýz se stanou zejména díla druhé poloviny 20. a začátku 21. století. V kurzu budou zastoupeny všechny literární druhy a to v podobě rozličných žánrů. V obsahové náplni kurzu budou zohledněny také meziliterární vztahy - tvorba autorů majících zvláštní vazbu na českou kulturu (např. Zdeňka Becker, Franz Kafka, Egon Erwin Kisch, Gudrun Pausewang, Otfried Preussler, Peter Härtling). Další texty podle výběru studentů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.01.2022)
Prohloubení kompetence literární analýzy v kontextu interkulturních aspektů recepce.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.01.2022)

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a8a33fe3dbbb748acb1facb88076ac5f7%40thread.tacv2/Obecn%25C3%25A9?groupId=7e2af2d8-93f2-4903-ad30-1578965275f3&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.01.2022)

1. BODE, D. (Hg.): Deutsche Gedichte. Eine Anthologie. Stuttgart: Reclam 2006.

2. KASCHNITZ, L.: Deutsche Erzähler (2 Bde.). Frankfurt a. M.: Insel 1971.

3. DRAMEN, BIOGRAPHIEN, TAGEBÜCHER, BRIEFE (persönliche Auswahl/ Auszügen).

4. FRANK, H.: Wie interpretiere ich ein Gedicht?

5. MARTINEZ, M. / SCHEFFEL, M.:  Einführung in die Erzähltheorie. München: C.H. Beck 1999.

6. ARNOLD, H./ DETERING, H. (Hrsg.): Grundzüge der Literaturwissenschaft. München: dtv 1996.

7. CORNEJO, R./ CHARVÁT, F.: Einführung in das Studium der Literatur. Ústí nad Labem: UJEP 2005.

8. BEISPIELINTERPRETATIONEN (persönliche Auswahl)

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.01.2022)

1. Organizační pokyny; algoritmus analýzy

2. Povídková tvorba současných autorů (P. Bichsel, Ch. Heyn, I. Schulze, W. Kaminer)

3 - 4. Fenomén věrohodnosti literární fikce vs. Literárního dokumentu: např. J. Boyne: Chlapec v pruhovaném pyžamu vs. J. Teegeoová: Amon. Můj dědeček by mě zastřelil; fenomén literární reportáže - E. E. Kisch)

5. - 6. Podoba autobiografických motivů v různých literárních žánrech: např. O. Preussler: Mein Rübezahlbuch vs. G. Grass: Beim Häuten der Zwiebel; E. E. Kisch: Der rasende Reporter, Markplatz der Sensationen)

7. Aspekt genderu (Tamara Bach: Masmädchen) - spojení tématu se zastoupení dvojjazyčných (hudebních) textů

8. - 9. Fantazie jako součást autorské metody (Michael Ende popř. jiný autor podle výběru studujících)

10. Konkrétní poezie nebo analýza tvorby autorů na základě výběru studujících

11. Analýza divadelní hry na základě návštěvy konkrétního divadelního představení (bude domluveno na prvním semináři)

12. Texty podle výběru autorů (např. Theodor Fontane, Franz Kafka Erich Maria Remarque, Friedrich Dürrenmatt)

Uzavření kurzu

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.01.2022)

Aktivní účast na seminářích, vypracování průběžných úkolů.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK