PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Úvod do německého hospodářského jazyka - OPBG2G143B
Anglický název: Introduction to Bussines German
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2019 do 2020
Semestr: letní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 20 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: Mgr. Thomas Maria Haupenthal, M.A.
Vyučující: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.01.2022)
Cílem kurzu je seznámit studenty s obsahem základních pojmů německého hospodářského jazyka a zprostředkovat úvod do odborné komunikace v oblasti hospodářství. Studující si prací s odbornými texty a diskuzí osvojí základy odborné slovní zásoby v dané oblasti odborné komunikace. Obsah kurzu tvoří deset témat: nezaměstnanost, snížení produkce a zisků, deprese, inflační spirála, systém ekonomické distribuce: velkoobchod versus maloobchod, bankovnictví a finance, obchod (nákup, prodej a reklamace, četba ekonomických textů z novin nebo časopisů, příklady z dějin ekonomie, konjunkturní cyklus, trh, mzda, maloobchod, životní prostředí, cestovní ruch, zahraniční obchod.
Deskriptory
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.01.2022)

Přednášky a semináře budou realizovány on-line formou přes MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aeb4b1947875d4c9f8c0f55f0fd40f9e8%40thread.tacv2/conversations?groupId=02656b1c-595f-4b9e-b792-110d28d8d02e&tenantId=5335a395-3770-41bf-b111-59efae08bf8d

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.01.2022)

 

Höppnerová, V.; Kernerová, J. Němčina v hospodářství. 3. vydání. Praha : Ekopress, 2004. ISBN 80-96119-80-7.

Nahrávky poslechových textů k učebnici Němčina v hospodářství.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (30.01.2022)

 

Požadavky: test (možnost využití tří pokusů), aktivita v semináři, 70% účast na semináři, individuální domácí příprava na cvičení, ústní prezentace.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK