PředmětyPředměty(verze: 920)
Předmět, akademický rok 2020/2021
   Přihlásit přes CAS
Německá literatura, divadlo a film - OPBG2G139B
Anglický název: German Literature, Theatre and Film
Zajišťuje: Katedra germanistiky (41-KG)
Fakulta: Pedagogická fakulta
Platnost: od 2018 do 2021
Semestr: zimní
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 26 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: němčina
Způsob výuky: prezenční
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
při zápisu přednost, je-li ve stud. plánu
Garant: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (05.09.2021)
Obsah předmětu lze shrnout do těchto problémových okruhů: 1. Tvůrčí postuláty divadla a filmu v porovnání s možnostmi literárního textu. 2. Narativ literárních, divadelních a filmových textů. 3. Analýza konkrétních autorů a děl, porovnání literární a divadelní nebo filmové verze textů. Zvláštní pozornost bude věnována autorům 20. st. (např. F. Dürrenmatt, G. Grass, M. Frisch, M. Ende, U. Plenzdorf, W. Herrndorf, G. Pausewang). V případě příznivé situace, tj. v případě zrušení karanténních opatření, je součástí kurzu je i návštěva vybraných divadelního představení uskutečněného v rámci akce "Prager festival der deutschen Sprache", jednoho divadelního představení v češtině a návštěva promítání v rámci filmového festivalu "Der Film". Součástí kurzu je zároveň sledování divadelní produkce v Praze z pohledu repertoárového zařazení děl německy píšících autorů.
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (05.09.2021)

Cílem předmětu je uvést studenty do problematiky interdependence knihy a jiných médií zprostředkujících literární texty, seznámit je s vybranými kapitolami vývoje divadla a filmu 20. století a s některými ze stěžejních osobností divadla a filmu. Cílem kurzu je rovněž podle možností upozornit na aktuální repertoár divadelní a filmové scény (adaptaci děl německy psané literatury v českých divadlech a kinech). 

Literatura -
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (05.09.2021)

Fischer-Lichte, E. Kurze Geschichte des deutschen Theaters. UTB Uni Taschenbücher Bd. 1667. ISBN 3-8252-1667-5.
SIMHANDEL, P. Theatergeschichte in einem Band : Aktualisierte Neuauflage. 2. überarbeitete Auflage. Berlin : Henschel Verlag, 2001. ISBN 3-89487-261-6.
FUNKE, C.; JANSEN, W. Theater am Schiffbauerdamm : Geschichte einer Berliner Bühne. Berlin : Links Verlag, 1992. ISBN 3-86153-047.
IRMER, T.; SCHMIDT, M. Die Bühnenrepublik : Theater in der DDR. Hrsg. von Wolfgang Bergmann. Berlin : Alexander Verlag, 2003. ISBN 3-89581-106-8.
Asmuth, B. Einführung in die Dramaanalyse. Stuttgart : Metzler, 2004. ISBN 3-47616-188-9.
BAUSCHINGER, S.; COCALIS, S.L.; LEA, H.A. Literarische Texte und der neue deutsche Film. München : Francke, 1984. ISBN 3-7720-1571-9.
Jakobsen, W.; KAES, A.; PRINZLER, H.H. (Hrsg.). Geschichte des deutschen Films. Stuttgart : Metzler 2004. ISBN 3-47-601-9527.
ARNHEIM, R. Film als Kunst. Mit einem Vorwort zur Neuausgabe. Frankfurt am Main : Suhrkamp. ISBN 3-518-29153-X.
MARTINI, F. Deutsche Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart. Stuttgart : Kröner, 1991. ISBN 3-520-19691-0.
WETZEL, C. Lexikon der Autoren und Werke. Stuttgart : Ernst Klett Schulbuchverlag, 1987. ISBN 3-12-922641-9.
EMMERICH, W. Kleine Literaturgeschichte der DDR. Darmstadt : Hermann Luchterhand Verlag, GmbH, 1981. ISBN 3-472-61326-2.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (05.09.2021)

SYLABUS

1.

Téma JAK ČÍST FILM (DIVADELNÍ HRU)?, část 1: Filmový, divadelní a litrerární text jako proces a produkt.

Seminář: Práce s filmem "Krysař" natočeným na motivy stejnojmenné legendy.

/ Thema WIE LIEST MAN DEN FILM (DAS THEATERSTÜCK)?, Teil 1: Filmischer, literarischer Text, Text eines Theaterstückes als Prozess und Produkt.

Seminar:  "Rattenfänger" - filmische Nacherzählung der gleichnamigen Legen von J. und W. Grimm.

2.

Téma JAK ČÍST FILM (DIVADELNÍ HRU)?, část 2: Literární, filmový a divadelní narativ.

Práce s filmem "Unavená smrt" jako další možný způsob zpracování legendy. Kulturní děditcví - režisér Fritz Lang.

Thema WIE LIEST MAN DEN FILM (DAS THEATERSTÜCK)?, Teil 2: Filmischer, literarischer Narrativ, Narrativ eines Theaterstückes.

 Seminar: Arbeit mit dem Film "Der müde Tod" als eine Art der filmischen Nacherzählung einer Legende. Das Kulturerbe - Der Regisseur Fritz Lang.

3.

Téma INTERKUTURNÍ ASPEKTY RECEPCE, část 1: reflexe následujících problémových okruhů a otázek: Jaká cesta je častější? Od literatury k filmu (divadlu) nebo naopak? Příklady? Čím může být ovlivněna (podmíněna) výsledná podoba filmového či divadelního převyprávění původní literární předlohy? Sehrává zde určitou roli i kultura? V případě, že ano, pak jakou? Příklady?

Seminář: Literatura pro děti a mládež: Michael Ende: Die unendliche Geschichte

Thema INTERKULTURELLE REZEPTIONSASPEKTE, Teil 1: Überlegungen zu folgenden Schlüsselfragen: Was kommt öfter vor? Filmische Nacherzählungen eines literarischen Textes oder literarische Fassungen eines Films? Wie ist es mit dem Theater? Beispiele? Welche Faktoren beeinflussen die endgültige Form filmischer Nacherzählung  oder  Theateradaptation eines literarischen Werkes? Ist es Kultur, die hier wichtig ist? Beispiele?

Seminar: Kinder- und Jugendliteratur: Michael Ende: Die unendliche Geschichte.

4.

Téma INTERKUTURNÍ ASPEKTY RECEPCE, část 2: Příklady děl z literatur pro mládež a mladé dospělé.

Seminář: Gudrun Pausewangová: Mrak. Nebo: Vlna (německý film podle ameriské předlohy (Morton Rhue: The Wave).

Thema INTERKULTURELLE REZEPTIONSASPEKTE, Teil 2: Beispiele aus der Jugendliteratur und Literatur für junge Erwachsene

Seminar: Gudrun Pausewang: Die Wolke / Die Welle (nach dem amerikanischen Roman The Wave von Morton Rhue).

5.

 Návštěva filmového festivalu "Das Filmsfest." 

Kinobesuch- Filfest.

6.

Návštěva vybraného představení PRAŽSKÉHO FESTIVALU NĚMECKÉHO JAZYKA 

Besuch einer Vorstellung im Rahmen DES PRAGER FESTIVAL DES DEUTSCHSPRACHIGEN THEATERS 

7.

Téma INTERKUTURNÍ ASPEKTY RECEPCE, část 3: Téma II. světové války

Seminář: Stefan Zweig: Šachová novela / Jurek Becker: Jakub Lhář

Thema: Interkulturelle Rezeptionsaspekte, Teil 3: Thema des II. Welkriegs

Seminar: Stefan Zweig: Schachnovelle /Jurek Becker: Jakob Der Lügner

8.

Vícejazyčné divadlo na KG PedF UK.

Mehrsprachiges Theater am Lehrstuhl für Germanistik.T

9.

Téma INTERKUTURNÍ ASPEKTY RECEPCE, část 4: Literatura NDR

Seminář: Ulrich Plenzdorf: Legenda o Pavlovi a Pavle

Thema: Interkulturelle Rezeptionsaspekte, Teil 4: DDR-Literatur

Seminar: Ulrich Plenzdorf: Die Legende von Paul und Paula

10.

Téma INTERKUTURNÍ ASPEKTY RECEPCE, část 5: Příklad švýcarské literatury

Seminář: Max Frisch: Homo Faber / Pascal Mercier: Der Nachtzug nach Lissabon

11.

Shrnutí kurzu. Zusammenfassung des Kurses

Thema: Interkulturelle Rezeptionsaspekte: Schweizer Literatur: Max Frisch: Homo Faber / Pascal Mercier: Der Nachtzug nach Lissabon.

Zusammenfassung des Kurses.

Požadavky k zápisu
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (05.09.2021)

Formální žádné. Obsahové - zájem o danou problematiku.

Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (05.09.2021)

Aktivní úcast na seminářích (75%)
K absolvování kurzu je nutné průběžně pracovat na zadávaných domácích úkolech.

Krátká úvodní prezentace (skupinová práce) k probíraným filmům (5 minut) s namnoženými podklady pro celou skupinu.

Portfólio z předmětu a vypracováním úkolů zadaných během semestru. Termín: první lednový týden 2022.

Studijní opory
Poslední úprava: PhDr. Tamara Bučková, Ph.D. (05.09.2021)

viz moodle:

https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=3916

 

výuka:

MS Teams

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK